# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعینه شاه دینه دل هنوزم آتشینه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
439
+2
202 متن و سبک نوحه اربعین سبک2 -( اربعین آمد و احوال ندارد زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
335
+2
203 متن و سبک نوحه اربعین -( مپرس احوال زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
215
204 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین آمد و احوال ندارد زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
3781
+10
205 متن و سبک نوحه اربعین -( آمده زینب با زاری بر قبر حسین واویلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
190
206 متن و سبک نوحه اربعین سبک 2 -( کربلا ، کربلا ما داریم می آئیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
345
+1
207 متن و سبک نوحه اربعین -( کربلا ، کربلا ما داریم می آئیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
174
208 متن و سبک نوحه اربعین -( گرفته ابر ماتم زمین و آسمان نینوا را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
225
209 اربعین -( از همان ابتدا غزل هایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علیرضا خاکساری
129
210 شعر برای زائران پیاده اربعین حسینی -( شکسته باد دهانی که ازتو دم نزند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدحسن بیات لو
562
+2
211 شعر اربعین -( هرگز گمان مدار که دور از شما شدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
207
212 شور هروله ربعین -( یه بار دیگه تو آبرو داری کن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی سراوانی گرگانی
389
+3
213 زیارت اربعین -( از کرامت های ربُّ ٱلعالمین قسمت شود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرضیه عاطفی
175
214 زیارت اربعین -( چشم‌ هایت به همه گفت بیا الّا من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرضیه عاطفی
209
215 اربعین -( چه میشود که فقط غرق این دعا بشوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرضیه عاطفی
181
216 اربعین حسینی ع -( اهلِ ادَب میسازَد عشقَش بی ادَب هارا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن کاویانی
183
217 اربعین -( مزد یه سال نوکریم را میدهی حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
337
218 اربعین -( السلام ای شاه قسمت کن بیایم کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
375
219 جاده به جاده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سیده مریم جعفری
602
+1
220 اشعار اربعین حسینی -( زائری که پا پیاده رفته بودی کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
706
221 اشعار اربعین حسینی -( کم آب میخورم غم آب است بر دلم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
602
+1
222 اشعار اربعین حسینی -( مرا به خانه ی غم آشیانه اما سخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید حجت بحرالعلومی طباطبایی
624
223 اشعار اربعین حسینی -( یک اربعین گذشته بر این باده ها حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
امیر عظیمی
605
224 اشعار اربعین حسینی -( شدم اسیر غمی جانگداز پشت سرت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مظاهر کثیری نژاد
636
225 اربعین -( ازآن روزی که جسمت را به خاک وخون رها کردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
981
+3
226 اربعین -( ظاهرا اینبار حال شعرهایش بهتر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
699
+1
227 اربعین فراق کربلا -( بــاز امــسال مــنــو حـســرت دیــدار حـرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
852
+1
228 زیارت کربلا -( شبيه رود ، شبيه صبا ، نمی‌ ماندند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد علی اکبر لطیفیان
554
229 اربعین حسینی -( ای شهيد عشق و آزادی نويد آورده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حاج علی انسانی
638
230 پیاده روی اربعین حسینی -( با پای سر به سِیر سماوات می رویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
501
231 پیاده روی اربعین حسینی -( هر قدم یک پنجره از شوق وا کردی به سویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد جواد الهی پور
517
232 اربعین -( ای حامیان مکتب هل من معین سلام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ولی الله کلامی زنجانی
1208
+1
233 اربعین -( نشسته ام به مزارت نه بر مزار خودم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حسن لطفی
1126
+4
234 اربعین -( دارم غریب و آشنا را می شمارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی رحیمی
953
+2
235 امام حسین(ع)مناجات -( لب تشنه ای و از لب نِی کام بُرده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود ژولیده
772
+3
236 اربعین -( من از مشهد، من از تبریز، از شیراز و کرمانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
قاسم صرافان
853
+3
237 اربعین -( عمری‌ست که دلتنگ توأم می‌آیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
یوسف رحیمی
889
238 اربعین -( چه اعجازیست درکویت که دارد بهترین ها را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید پوریا هاشمی
667
+1
239 اربعین -( تمام دشت به حالم نظاره میکردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد حسن بیاتلو
745
--1
240 اربعین -( دلم هوای حرم کرده حضرت ارباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید محمد میرهاشمی
1260
+1
241 اربعین -( هر خیمه هر حصن حصین را دوست دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علیرضا خاکساری
806
242 اربعین -( دوباره شهر پر از شور و شوق و شیدایی‌ست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید محمد غفاری
633
+1
243 اربعین -( جهان محو تماشای قیام اربعینی هاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
799
--1
244 اربعین -( هر قدم یک پنجره از شوق واکردی به سویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد جواد الهی پور
513
+2
245 اربعین -( از هر چه به غير تو رها، می‌آييم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
یوسف رحیمی
572
--1
246 اربعین -( اولین مرحله این است فقط رو بزنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی رحیمی
711
247 اربعین -( گاه باید شام را با دیده‌ی تر سر کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
میلاد حسنی
576
248 اربعین -( سهم من از تقدير شد چشمان تر آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
666
249 اربعین -( اگرچه شعله کشیدی تمامِ هستم را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حسن لطفی
678
+3
250 اربعین -( ای امام خجستۀ پیروز، سورۀ خــون ، حقیقت زیبا ! ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا اسماعیلی
547