• سه شنبه 26 دی 96

زبانحال شهادت حضرت عباس (ع) به سبک این همه نازک خیالی افتخاری -( هم علمدار تو هستم ـ هم گرفتار تو هستم )

3230
15

هم علمدار تو هستم ـ هم گرفتار تو هستم
اي نگـار نـازنينم ـ در کجـايي در کجـايـي
من کـه پـرپـر بـر زمينـم ـ لالـه ام البنينم
اي امام مـه جبينم ـ در کجـايي در کجـايـي
روز اول مادرم عبـد و غلامت خوانـده من را
اي به قربان سرت دور سرت گردانده من را
روي تو ماه تمامم       تو اميري من غلامم
اي کمـان ابـرو ببين بر چشم من تير آشنا شد
عاقبت اي هست من دستم ز دامانت جدا شد
* * * * * * * * * *

بر زمين افتاده هستم ـ رفته دست من ز دستم
مـن پريشـانـم پريشـان ـ وا مصيبت وا مصيبت
دانه دانه قطـره اشگم ـ مي چکد بر روي مشگم
جان دهـد سـقاي طفلان ـ وا مصيبت وا مصيبت
مشگ طفلان حرم من با تو گرم گفتگويم
آنقدر گويم کـه تـو هستي تمام آرزويم
قلب سقا را تو مشکن   التماست مي کنم من
در کنـار علقمه گويم مکن از من کناره
وعده آب ترا دادم به طفل شير خواره
* * * * * * * * * *
علقمه دارد تمـاشـا ـ از نفـس افتـاده سقا
کـن نـگـاهـم اي مسيحا ـ يابن الزهرا يابن الزهرا
کـم بزن مولي الموالي ـ بوسـه بر اين دست خالي
کشتي از خجلت تو من را ـ يابن الزهرا يابن الزهرا
ساقي ام اما خجل من تا ابد از کودکانم
از خجالـت در کنـار علقمه بايـد بمانم
از دو ديده خونفشانيد     ديـده بـر راهـم نمانيد
لاله زهرا ببين چون لاله پژمردم حسين جان
آنقدر گويم که با صورت زمين خوردم حسين جان
* * * * * * * * * *
حـال سـقا ديـدني شـد ـ علقمه بوسـيدني شد
چون که دارد بوي زهرا ـ يابن الزهرا يابن الزهرا
با دو دسـتت اي بـرادر ـ تيـر از چشـمم درآور
تـا ببـيـنـم روي زهـرا ـ يابن الزهرا يابن الزهرا
دارم از خونم وضو بر خاک پايش سجده کردم
ياريم کـن تـا کـه من برخيزم و دورش بگردم
تا ابد بر خود بنازم      سـرافرازم سـرفرازم
زائـرم من زائـر زهراي هجده ساله هستم
بازوي خونين خود بر سينه گيرم جاي دستم

شاعر : سید محسن حسینی

www.emam8.com دانلود سبک

  • دوشنبه
  • 19
  • مهر
  • 1395
  • ساعت
  • 13:4
  • نوشته شده توسط
  • زینب

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران