• سه شنبه 26 دی 96

مدح حضرت عباس(ع) -( رقص شمشیر تا کنی معرکه ویران می شود )

197
1

رقص شمشیر تا کنی معرکه ویران می شود

اسم اعظم می بری شمشیر برّان می شود

چون ابوالفضل را خدا باید که تعریفش کند

الف فضلش خودش یکصد دیوان می شود

 

اخم وقتی می کند طبل ندامت می زنند

بیشه خالی می شود تا شیر غرّان می شود

هم ید الله فوق ایدیهم در شان شماست  

دست هایت هم کلام الله قرآن می شود

تا نگاهم می کنی چشمم غزل خوانی کند

تا که لطفم می کنی روحم همه جان می شود

دل چو مستی میکند با دیدن ایوان شاه

گر نخواند از تو ایوان دیده ویران می شود

چون که لشگر را به تیغت سخت لرزان می کنی

جبرئیل هم باده نوشان و غزلخوان می شود

در نبردت چون پدر با غیرتی و با حیا

عمر و عاصی را ببین دارد که عریان می شود

جن و انس وقتی بگویی تحت فرمان تواند

مالک اشتر فدای امرت از جان می شود

بر تمام خلق اگر یک گوشه ی چشمی کنی

عالمی بی شک سلمان و مسلمان می شود

از قمر باید بگفت از غیر او هم دست شست

غیر ذکرت را بگیرم سخت عصیان می شود

 

شاعر : علی حسینی

  • شنبه
  • 20
  • آبان
  • 1396
  • ساعت
  • 14:10
  • نوشته شده توسط
  • h.feyz

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران