# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سبک شور امام حسین (ع) -(جواز نوکری و صادر کن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین بابانیا
97
2 سبک شور امام حسین (ع) -(تا که رقص پرچمت شروع میشه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین بابانیا
186
3 سبک شور امام حسین (ع) -(باده عشقت طالب داره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین بابانیا
70
4 مناجات با امام حسین (ع) -( مهر حسین آمد خزان رفت و بهار آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
آرش براری
224
5 حضرت رباب (س) -( در آفتاب به رویت بزن نقاب رباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
آرش براری
197
+1
6 وقایع کوفه و نظم خطبه حضرت زینب سلام الله علیها -( وارث حق پیمبر شد علی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
آرش براری
148
+1
7 وصف کوفیان -( روضه خوان بصيرت آفريد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد جواد پرچمی
134
8 مدح و مناجات -( چه کسی توان که به مدحتت سخنی سزا به لب آورد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
111
+1
9 مدح کربلا -( ارزش کرببلا را چه کسی می داند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
60
10 داغ یاس -( از بسکه ز هر داس زمین پر شده از یاس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
53
11 مدح کربلا -( ارزش کرببلا را چه کسی می داند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
56
12 ذبیح الله -( اگر آب را دجله نایاب کرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
55
13 سید الشهدا -( با حال زار و مضطرم بوسه گرفتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد جواد شیرازی
202
14 مدح امام حسین (ع) -( حسین امام من است و امام نوکرها ـ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
319
+1
15 مناجات با امام حسین (ع) -( ‍ بی عشقِ تو شعر٬ اوج مهمل بافی ست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
مرضیه عاطفی
108
16 مناجات باامام حسین(ع) -( به دامِ غیر ، گرفتار می‌شوم گاهی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
رضا قاسمی
216
17 مرثیه امام حسین (ع) -( گودال میبرند که قربانی ات کنند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حمیدرضا محسنات
217
+1
18 شور امام حسین(ع) -( ارباب دلم،عمری سائلم،تودریای عشقت شن ساحلم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
سید یاسر حسینی نسب
129
19 زمینه امام حسین(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین روشنازاده
162
+2
20 زمینه امام حسین(ع) -( ممنونم که،رام دادی به خیمه گات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
سید یاسر حسینی نسب
149
21 شور امام حسین(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
سید یاسر حسینی نسب
327
+1
22 شور امام حسین(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
علیرضا بشارتی
152
+1
23 شور امام حسین(ع) -( با روضه های تو ، خورده گره هر هفتم آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
پیمان امجدی
106
24 شور امام حسین(ع) -( پاي روضه ها ، زمين گيرم كن... ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
عباس میرخلف زاده
85
25 امام حسین(ع)مناجات -( صد زخم دارد این دل و مرحم تمام شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حمیدرضا محسنات
105
+1
26 مناجات امام حسین(ع) -( شالوده عالم اگر از غصه و رنج است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محسن غلامحسینی
58
+2
27 مناجات با امام حسین (ع) -( ای کاش مرا تا به رواقی برسانید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حمیدرضا محسنات
152
28 غزل امام حسین علیه السلام -( نیزه ها پاسخ آن ناله ی آب تو نبود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد مبشری
170
+1
29 غزل امام حسین علیه السلام -( دل چون حرم و دفتر و دیوان حسین است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد مبشری
189
+2
30 غزل امام حسین علیه السلام -( عمری است که بر عشق تو ای یار اسیرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد مبشری
185
31 دیر راهب راهب نصرانی -( چه روضه اى که مقرم، مفید و شیخ صدوق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
پیمان طالبی
236
32 دیر راهب راهب نصرانی -( الا که تا سر نی بال و پر درآوردی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین صیامی
174
+1
33 شعر اهل بیت -( از ما مگیر هرگز تمنای دعا را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد مهدی نسترن
126
34 امام حسین (ع) -( روضه تو گریه را در دیده مهمان می کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
اصغر چرمی
125
35 امام حسین(ع) -( هستی خواهرت آتیش گرفت حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
101
+1
36 زمینه وداع -( حسین من می سپارمت به ریگ داغ صحرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
129
+1
37 شور قتلگاه -( پیکری که بی سر افتاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
359
+2
38 واحد شور امام حسین(ع) -( وَلَنا فِی الْآخرةِ شفاعة الحُسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
111
+1
39 واحد کربلا امام حسین(ع) -( دنیا برام بدون حسین مثل یک مزاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
148
40 شعر مناجات و مرثیه امام حسین(ع) -( با گریه داریم از تو می خوانیم انگار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین ایمانی
180
41 شعر مرثیه امام حسین(ع) -( هم‌سنگر من سنگرت را پس گرفتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
136
+1
42 مدح و مرثیه امام حسین (ع) -( چه خوب شد به غلامی اش انتخاب شدیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
علیرضا خاکساری
127
43 شعر مرثیه امام حسین (ع) -( راوی نوشت روی تنت پا گذاشتند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
علی اصغر یزدی
226
44 شور امام حسین(ع) -( کاری بکن که مخلص شم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
سید امیر حسین خوشرو
166
+1
45 زمینه امام حسین(ع) -( این دل بازم تنگه واسه صحن وسرات آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
206
+1
46 شور امام حسین(ع) -( قطره ی اشکی که میاد از چشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
امیرحسین سلطانی
171
+3
47 شور امام حسین(ع) -( میبخشی هرجا هستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
130
+1
48 شور امام حسین(ع) -( به همه سینه زنات، من ارادت دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
156
49 شعر مناجات امام حسین(ع) -( به قطره قطره خونت که در زمین گل شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
150
50 شعر امام حسین(ع) -( در قتلگاه رسم مِنا را به هم زدند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
عماد بهرامی
141