# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 فراق حضرت مهدی(عج) -(شرمنده ام آقا ز رویتان بازم) اشعار مهدوی
در فراق یار
32
2 یا صاحب الزمان -(السلام ای حضرت صاحب زمان ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
114
3 غزل برای امام زمان (عج) -(خوشم ز داشتنت نا خوشم ز هجر تو جانا) اشعار مهدوی
در فراق یار
حسین بابانیا
127
4 شعر برای امام زمان (عج) -(ازین همه فراق، دل کباب شد بیا دگر) اشعار مهدوی
در فراق یار
محمد جواد شیرازی
143
5 کوی انتظار -(ساکن کوی انتظارم من ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
133
6 هر آینه از غیب ندا می آید -(شعر مناجات با امام زمان (عج)) اشعار مهدوی
در فراق یار
امیر عظیمی
180
7 شعر مناجات امام زمان -( باز در گوشه‌ی غربت نفسم می‌گیرد) اشعار مهدوی
در فراق یار
سید محمد میرهاشمی
161
8 شعر امام زمان(عج)-مناجات -(می رسد روزی که می آید سواری از سفر) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل شبرنگ
117
9 امام زمان(عج)-مناجات شعر -(بیا که بر دل عالم نشسته سوز غمت ) اشعار مهدوی
در فراق یار
وحید دکامین
186
10 امام زمان(عج)-مناجات -(افسوس که ابر آمد و باران نگرفت) اشعار مهدوی
در فراق یار
امیر عظیمی
111
11 امام زمان(عج)-مناجات -(نمیخواهم شبیه قبل آهم را نگه دارم ) اشعار مهدوی
در فراق یار
حمیدرضا محسنات
78
12 بازآ -( ز پس پرده ی غیبت بدر آ ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
520
13 شعر حضرت مهدی (عج) -( خواهد که بنوشد قلمم مے ز مرکب ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
158
14 شعر حضرت مهدی (عج) -( دلم از دوریِ تو بی قراره ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
138
+1
15 شعر حضرت مهدی(عج) -( جمعه، جمعه رفت و تو ای گل سرِ قرارت نیومدی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
107
16 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( ک دمی از پرده برون آ، گلم ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
67
17 بیا جانا -( الا ای حسرت دیدار رویت مانده بردلها ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
190
+1
18 شعر غزل مهدوی -( نمیرسم من از این جاده ها به گرد شما ) اشعار مهدوی
در فراق یار
محمدحسن بیات لو
254
19 رباعی در وصف حضرت مهدی(عج) -( گر که تأخیرِ ظهور از سرِ حکمت باشد ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
139
+1
20 شعر حضرت مهدی (عج) -( صبحگاهان لاله ای مسرور و شاد ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
135
21 متن شعر مدح حضرت مهدی(عج) -( کی شود جلوه کند چهره ی ماهت ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
161
22 شعر مدح حضرت مهدی -( گر شنیدی در جهان مردی چنین نام آور است ) اشعار مهدوی
در فراق یار
123
+1
23 مدح حضرت مهدی(عج) -( چون که خدا خلقتِ دنیا نمود ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
130
+1
24 شع شهدأ -( ساقیا لبریز کن جامِ مرا ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
132
25 شعر حضرت مهدی (عج) -( شبی که غرقِ رویای تو بودم ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
103
26 شعر حضرت مهدی (عج) -( خوشا در چشم های ما درخشد ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
95
+1
27 شعر حضرت مهدی (عج) -( چه می شود که عزیزم ز پشتِ ابر در آیی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
156
28 شعر حضرت مهدی (عج) -( تو ای رازِ نهان کی خواهی آمد؟ ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
132
29 شعر حضرت مهدی (عج) -( چه بگویم به تو ای ماهِ شب پنهانی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
120
+1
30 متن شعر مناجات یا خدا -( هر که خواهد بشنود آوارِ نی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
105
31 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( مهربانا! ای نشاطِ جانِ من ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
111
32 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( باز غمی در دلِ من جا گرفت ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
125
33 متن شعر حضرت مهدی (عج) -( مهدیا! بوی ظهورت بر دل و جان می رسد ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
111
34 شعر حضرت مهدی (عج) -( خداوندا در این عالم به حقِّ حرمتِ زهرا ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
101
35 متن شعر حضرت مهدی (عج) -( شادم از آنکه تو نگارِ منی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
116
36 متن شعر حضرت مهدی (عج) -( دلم خواهد دِگر فردا نیاید ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
76
37 متن شعر حضرت مهدی -( ای که تویی جانِ دقایق بیا ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
83
38 متن شعر حضرت مهدی -( ای گلِ پنهان شده ی فاطمه ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
182
--2
39 متن شعر حضرت مهدی -( زدی دستِ عطش بر لب ولی از آن ننوشیدی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
96
40 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( یا اباصالح به فریادم برس ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
137
41 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( ای تو سر آغازِ همه روشنی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
113
42 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( دل، دلِ من مست و گرفتارِ توست ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
98
43 یا مهدی -( جمعه به جمعه منتظر مانده دودیده ترم ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
147
44 زمزمه و زمینه امام زمان (عج) با یک بند مدافعان حرم -( غروب و غربت و غم سکوت و این سردی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
حسین رئوفی
243
+1
45 مناجات با امام زمان (عج) -( سلام صاحب الزمان، سلام بر حریم تان ) اشعار مهدوی
در فراق یار
محمد جواد شیرازی
249
46 درد هجران -( پا کشیدم به روی خاک دگر نایی نیست ) اشعار مهدوی
در فراق یار
جواد کلهر
385
+1
47 مناجات امام زمان (عج) -( به دیده بوسی پایت ببین جبین مرا ) اشعار مهدوی
در فراق یار
محمد علی بیابانی
225
+1
48 مناجات امام زمان(عج) -( کم نکن سایه ی لطفت ز سرم آقاجان ) اشعار مهدوی
در فراق یار
288
49 امام زمان (عج) -( تا که پیوسته به دنبال گناهیم و حرام ) اشعار مهدوی
در فراق یار
جواد کلهر
148
50 فراق حضرت مهدی (عج) -( عصر دلگیری است عصر جمعه ها ) اشعار مهدوی
در فراق یار
جواد کلهر
154