# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 وداع با سید الشهدا (ع) -( معراج من یعنی که غمخوار تو باشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
محمد جواد شیرازی
120
2 دانلود متن و سبک نوحه وداع یا محرم وصفر -( رفت از کفم ای خدا آه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
محسن طالبی پور
102
3 مناجات محرمی -( یادت می آید زیر پرچم گریه کردیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
حمیدرضا محسنات
574
+2
4 دانلود متن وسبک نوحه زمینه وداع -( بی تو می دونی می میرم برادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
محسن طالبی پور
377
+1
5 وداع با محرم -( پلکی به هم زدیم و محرم تمام شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
حمیدرضا محسنات
656
+4
6 خداحافظ محرم -( خداحافظ ای ماه شور حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
اسماعیل تقوایی
2574
+6
7 وداع با محرم و صفر -( دل کندن ازاین روضهء هرشب سخت است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
وحید دکامین
1691
+6
8 پایان محرم و صفر -( تا آمدم کاری کنم عمرگران رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
سید پوریا هاشمی
1319
+1
9 وداع با محرم و صفر -( عجیب نیست که در سینه غصّه مهمان است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
محمد علی بیابانی
957
+2
10 اشعار پایان محرم و صفر -( یك به یك از نوكران اینجا تشكر می كنند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
محمد جواد پرچمی
2104
+6
11 اشعار پایان محرم و صفر -( اگــر چـه مـن تمـام عــمر خـود را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
احسان محسنی فر
1573
+1
12 اشعار پایان محرم و صفر -( ماه صفر تمام شد اما عزا بپاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
محمد جواد شیرازی
1944
+1
13 اشعار امام زمان(عج)-مناجات شب آخر صفر -( ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
مجید تال
2560
+4
14 اشعار امام حسین(ع)-مناجات پایان محرم -( هر وقت پایان محرم میشود پیدا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
استاد علی اکبر لطیفیان
1032
+2
15 متن اشعار امام حسین(ع)-مناجات پایان محرم و صفر -( یک ماه می شود که ز جان گریه کرده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
مهدی صفی یاری
1641
+2
16 اشعار وداع به همراه سبک با صدای حاج محمود کریمی/زمینه -( داری میری می بینم روحم از تن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
2511
+7
17 دانلودمتن وسبک شور وداع باصدای حاج محمودکریمی -( ببین دل زار زینب نگاه و اصرار زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
2046
+16
18 اشعار وداع با محرم و صفر به همراه سبک-زمینه -( روز شهادت رضا فرصت پرکشیدنه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
رضا تاجیک
1377
19 اشعار وداع با محرم و صفر به همراه سبک-شور -( داره کم کم میره از دست دوباره دقیقه هام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
مهدی نظری
1397
+2
20 دانلودمتن وسبک وداع بامحرم وصفرباصدای حسین رضائیان -( رسیده شام آخر عزایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
1060
+2
21 شعر خداحافظی زینب کبری با برادر -( کجا برگردیم بدون تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
3140
+1
22 اشعار مناسبت های آخر ماه صفر -( آخر «ماه صفر»، اول ماتم شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
3363
+9
23 شعر خداحافظی با محرم و صفر -( هر آن چه گریه بریزم به قلب شعله ورم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
محمد علی بیابانی
2148
+4
24 دانلود سبک زمینه وداع با محرم و صفر -( خداحافظ ، ماه غصه های حرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
محمد حسن قمی
4126
+5
25 دانلود سبک شور وداع با محرم و صفر -( شبای جمعه میون هیئت ، دل همه بیقرار شمیم سیبه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
یوسف رحیمی
1983
+4
26 شعر وداع با ماه صفر -( از من بپذیر نوکری هایم را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
مهدی صفی یاری
2304
+3
27 دانلود سبک زمزمه وداع با ماه محرم -( شبای آخر محرمه دلای عاشقا پر غمه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
امیر حسین الفت
2278
+4
28 شعر وداع از محرم -( دارد تمام می شود آقا عزای تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
استاد علی اکبر لطیفیان
4543
+14
29 شعر وداع حضرت سیدالشهدا(ع) -( نگاه کردن اشک تو خواهرم سخت است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
علی صالحی
2198
+4
30 دانلود سبک نوحه وداع امام حسین(ع) -( خواهر کربلا مادر اشک و عزایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
میثم مومنی نژاد
1985
+1
31 شعر خداحافظی با محرم -( ای داغدار اصلی این روضه ها بیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
4224
+5
32 دانلود سبک زمینه وداع با محرم و صفر -( آخرِ ماه عزا دل ما شد دار البکاء ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
حاج امیر عباسی
2174
+5
33 شعر دودمه وداع با محرم و صفر -( در محرم در صفر حاجات ما یکسر رواست این عطای فاطمه است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
3206
+5
34 دانلود سبک زمزمه وداع با محرم صفر -( آخرِ ماه عزا دل ما شد دار البکاء ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
حاج امیر عباسی
2559
+2
35 شعر وداع امام حسین(این همه راه دویدم ز پی دلدارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
3693
+18
36 شعر وداع امام حسین(دیگر رسیده قصه به آخر جدا شدن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
1528
+1
37 شعر وداعامام حسین(تو می روی و دل من دوباره می ریزد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
1276
+1
38 شعر وداع با امام حسین(گمان مدار برادر! که سد راه تو هستم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
1081
+2
39 وداع با محرم و صفر و گریز به روضه امام رضا (ع) ( دوماهه ( عمریه ) که من برات - گریه کردم‏) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
3131
+3
40 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(دهنی بسته و توفیق فغانم دادند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
3375
+10
41 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
3721
+3
42 اشعار وداع با ماه محرم و صفر - ( بوی جدایی می رسد از گریه هایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
محمد فردوسی
4466
+19
43 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(پايان ماه روضه شده ، غم گرفته ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
6898
+16
44 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(با دست خالی آمدم با دست خالی می روم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
3890
+2
45 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(اندازه دو ماه عزا غم گرفته ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
2734
+4
46 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(باسم رب الحسین علیه السلام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
3844
47 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(من با لباس مشکی تان خو گرفته ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
4261
+7
48 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(اگرچه گریه نمودم دو ماه با غمتان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
2880
+5
49 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(فصل عزا و اشک دمادم تمام شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
4030
+4
50 اشعار وداع با ماه محرم و صفر،(با قایق شکسته ی اشک دو دیده ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع با محرم و صفر
2145
+1