# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 زمینه وفات حضرت ام البنین (س) -(خداببین من دیگه ام بی بنینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
22
2 السلام علیک یا ام البنین -( بعد زهرا خانه را ماتم گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
جواد کلهر
107
3 یا ام البنین -( بار دیگر قرعه بر نام شما افتاد یا ام البنین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
جواد کلهر
100
4 حضرت ام البنین سلام الله علیها -( کوه اعتلا ز رفعت ام البنین گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محمد جواد شیرازی
99
5 حضرت أم ٱلبنین سلام ٱلله علیها -( با تواضع می رسد چشمش به مولامی خورد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
مرضیه عاطفی
121
6 حضرت أم ٱلبنین سلام ٱلله علیها -( به آسمان و به وقتِ سحر نیاز ندارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
مرضیه عاطفی
107
7 مدح حضرت ام البنین سلام الله علیها -( مُلک ادب را زده حق بنام ام البنین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
حسین رئوفی
147
8 حضرت ام البنین -( در بوسه های آسمان بر دست مهتابت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محسن کاویانی
147
9 حضرت ام البنین -( بانوی بیت علی ثانی زهرا شده ای ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
رضا محمدی
125
10 حضرت ام البنین -( بیش از اینها شما ادب داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
علی علی بیگی
143
11 حضرت ام البنین -( بر هر چه داشت نقش تو را پا گذاشتي ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
سید جواد میر صفی
143
12 حضرت ام البنین -( همسر شیر خدا حضرت ام البنین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محمد مهدی روحی
147
13 حضرت ام البنین -( من شڪ ندارم روزگاری تازہ میفهمی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محسن کاویانی
120
14 حضرت ام البنین -( غیر از تو وصف هیچ شخصی این چنین نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
مجتبی خرسندی
123
15 حضرت ام البنین -( شاد از آنم طبع شعرم خرج جانان میشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
علیرضا خاکساری
113
16 حضرت ام البنین -( گوهر دریای احساسی تو یا ام البنین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
117
17 حضرت ام البنین -( که با عباس قطعا مادری مرد آفرین بوده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
118
18 اشعار وفات حضرت ام البنین(س) -( گفتمش کو گیسوانِ زینبی‌ات گفت : آه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
حسن لطفی
99
19 ااشعار وفات حضرت ام البنین(س) -( رومونو نزن زمین جون حسین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محمد قاسمی
91
20 اشعار وفات حضرت ام البنین(س) -( منحصر شد به کشته ای "مظلوم" ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
94
21 اشعار وفات حضرت ام البنین(س) -( هرکسی سهمی از تو رو کَند و برد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
حسن لطفی
115
22 اشعار وفات حضرت ام البنین(س) -( رد پنجه ی لاله چین بر رویش... نه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محمد جواد شیرازی
93
23 اشعار وفات حضرت ام البنین(س) -( من بميرم براى اين خانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
102
24 اشعار وفات حضرت ام البنین(س) -( رفتنی گشته ای از بس که بزرگ است غمت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
103
25 اشعار وفات حضرت ام البنین(س) -( تمام دلخوشی اش تکّه های یک سپر است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محمد قاسمی
108
26 حضرت ام البنین(س)مدح و مرثیه -( از همان روزهای کودکی ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محمود مربوبی
414
27 حضرت ام البنین(س)مدح -( ای روشنای خانه حیدر پس از زهرا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
مجتبی شکریان همدانی
394
28 حضرت ام البنین(س)مرثیه -( ابالفضلش چنان باشد که این زن اینچنین باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
مهدی رحیمی
333
29 حضرت ام البنین(س)مرثیه دو دمه -( پیش تو تعظیم کرده آسمان ها و زمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
قاسم نعمتی
376
30 زبانحال حضرت ام البنین(س)با امام حسین(ع) -( به زخم زخم تنت گریه می کنم هر شب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
وحید محمدی
388
31 مادر پسران -( ای فاطمه ی ثانی در بیت علی حیدر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
اسماعیل تقوایی
1095
+4
32 شعر وفات حضرت ام البنین با عنوان شرمنده ام ... -( شرمنده ام که سوخت میان شرر پرت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
وحید محمدی
790
+1
33 اشعار وفات حضرت ام البنین (س) زمینه -( السلام السلام ، السلام السلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
حاج امیر عباسی
1434
+1
34 اشعار وفات حضرت ام البنین (ع) واحد -( خوشا مادری که نماید ، فدای حسین هستی اش را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
حاج امیر عباسی
1402
35 اشعار وفات حضرت ام البنین (ع) زمینه - واحد -( هستی یاور حیدر ، ای همسنگر حیدر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
حاج امیر عباسی
1164
+1
36 اشعار وفات حضرت ام البنین (ع) واحد -( ما همه هستیم ، غرقه در احساس ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
حاج امیر عباسی
1161
37 اشعار وفات حضرت ام البنین (ع) شور -( سرشار از نورِ کوثر ، بر علی یار و یاور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
حاج امیر عباسی
1341
38 وفات حضرت ام البنین (س) زمینه (به سبك ثمر داده جفای اهل كینه) -( دگر حال دل زارم غمین شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محمد زنجانی
1254
+1
39 اشعار حضرت ام البنین(س)-ماجرای مرد فقیر -( گویند فقیری به مدینه به دلی زار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2310
+9
40 حضرت ام البنین(س)-مصائب -( من و این یک نفس بشتاب مادر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
حسن لطفی
1268
41 مدح خانم ام البنین (س ) -( طیار نوری، آسمانی در زمینی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
جعفر ابوالفتحی
1241
42 حضرت ام البنین(س)-مصائب -( آنقدر از آب خواندی تا دل سنگ آب شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
موسی علیمرادی
1819
43 حضرت ام البنین(س)-مدح و مصائب -( تو شاهکار عشق بازی در زمینی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
قاسم نعمتی
1898
+1
44 حضرت ام البنین(س)-مصائب -( خون قلبم نه ز داغ پسرم ریخت حسین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محمود ژولیده
1742
+1
45 ای مادر بهشت -( ای مادر بهشت تو را غصه ها شکست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
وحید محمدی
1866
+1
46 سبک زمینه وفات حضرت ام البنین (س) -( من شنیدم تو کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
2831
+3
47 حضرت فاطمه ام البنین (س) -( رباعی گفتی و تقدیم سلطان غزل کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محسن رضوانی
1743
+1
48 شعری در بیان مصیبت های حضرت ام البنین (س) -( اینجا بقیع است زمزمه ای می رسد بگوش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
امیر عظیمی
2120
+5
49 دو بیتی حضرت ام البنین(س) -( ای اهل حرم ماه من این بار میاید 2 ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
2090
+5
50 دو بیتی حضرت ام البنین(س) -( ای مادر چار آفتاب ادرکنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
1893
+2