# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 وفات حضرت خدیجه(س) -( کوکبی در آسمان معرفت کرده بروز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
جواد کلهر
50
2 وفات حضرت خدیجه(س) -( کوکبی در آسمان معرفت کرده بروز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
جواد کلهر
60
3 رحلت حضرت خدیجه (س) -( قبل از سرودن فکر باید کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
علیرضا خاکساری
111
4 مدح و مرثیه حضرت خدیجه سلام الله علیها -( سلام ای جود تو اسلام پرور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
حسین رئوفی
69
5 رحلت حضرت خدیجه (س) -( بدون عشق ، بیتی در خورِ املا نخواهد شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محسن ناصحی
246
6 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( چشمان تو سر چشمه ی زمزم باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
134
7 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( غزل برای تو چون کم سروده ام حالا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محسن حنیفی
148
8 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( تو را هم کفو طاها آفریدند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
132
9 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( تاریک تاریک است دنیا ، بی خدیجه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محمد حسین رحیمیان
128
10 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( که سفره های سحرهاست از دعای خدیجه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
114
11 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( ی همسر با غیرت طاها خدیجه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
رضا باقریان
143
12 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س -( گاه تنها یک نفر هم یار دین باشد بس است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محمد میرزایی
119
13 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( از تو گفتن برای من سخت است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
مجید تال
140
14 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( به روی گونه ی خود اشک غم چرا داری ؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
مرتضی طاهری
112
15 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( سنگ صبور قلب طاهایی خدیجه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
علی صالحی
144
16 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س -( لسّلام ای سایه سارت مستدام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
107
17 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س -( از کودکی خوردیم از نان خدیجه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محمد حسین رحیمیان
139
18 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( چه عرب چه عجم مسلمانند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محمد علی بیابانی
116
19 شعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( هی فاطمه در لحظه ی آخر به مادر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
مهدی رحیمی
118
20 اشعار وفات حضرت خدیجه کبری(س) -( دور شدم از این و آن، با خودم آشنا شدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
سید حمید رضا برقعی
130
21 هجران خدیجه -( اشک ریزان در کنار بستری پیغمبر است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
اسماعیل تقوایی
561
22 شعر در وفات ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س) -( تو بی مثال ترین پشتوانه ی عشقی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
ابراهیم چاوشی
424
23 بی مادری -( فاطمه تنهای تنها می سود با رفتنت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
اسماعیل تقوایی
1007
24 اشعار رحلت حضرت خدیجه با سبک زمینه -( داغه تورو من دیدم، تو اوج تنهایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
امیر حسن سالاروند
1754
+2
25 برای حضرت ام المؤمنین -( ای مادرِ دلداده ی آزاده خدیجه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
سیروس بداغی
2066
+7
26 وفات ام المومنین -( ای سایه سار مهر و صفا از سرم مرو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
حمیدرضا گلرخی
1528
+1
27 شعر وفات حضرت خدیجه -( چون کبوتر، روحِ مادر، پر کشید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
حمیدرضا گلرخی
1708
+5
28 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) -( خدیجه زوج رسول است و مادر زهرا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
1936
+1
29 اشعار وفات حضرت خدیجه (س) -( اى همسر با وفاى احمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
1469
+1
30 شعر وفات ام المومنین حضرت خدیجه (س) از محمد فردوسی -( تو می روی و تازه غم ها پا بگیرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محمد فردوسی
2030
+6
31 شعری در مدح حضرت خدیجه با گریز به کربلا * سید حجت بحرالعلومی -( خدیجه بود همیشه قرار پیغمبر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
سید حجت بحرالعلومی طباطبایی
2334
+3
32 شعر وفات حضرت خدیجه ( س ) ( می سوزم از شرار نفس های آخرت ...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
1953
+3
33 شعر وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها ( ماهی و دلگرمی خورشید از تو بود ...) -( ماهی و دلگرمی خورشید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
1712
+2
34 شعر وفات حضرت خدیجه از رول میثمی -( رفتی ولی بدون تو زهرا چه میکند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
رسول میثمی
2342
+4
35 رباعی صلواتی حضرت خدیجه سلام الله علیها اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
2601
+6
36 زمینه وفات حضرت خدیجه (س) از رضا رسولی -( همسر خاتم الانبیا – مادر تموم اولیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
رضا رسولی
3032
+8
37 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) با سبک -( همه کس و کار مصطفی همسرو یار مصطفی مرو تو ای مادر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
مسعود اصلاني
2337
+7
38 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) -( خدا سند زده دل را به نام مادرها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
یاسین قاسمی
2719
+7
39 شعر وفات حضرت خدیجه(س) -( تو کیستی که سینه ی ما بی قرار توست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
مسعود اصلاني
2565
+4
40 شعر وفات حضرت خدیجه(س) در ماه رمضان -( گرفته حال دلم در هوای مادر زهرا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محمد امین سبکبار
2705
+9
41 شعر وفات حضرت خدیجه (س) در ماه رمضان -( من کنیز آسمانی اله العالمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محمود ژولیده
2140
+2
42 شعر وفات حضرت خدیجه(س) -( امشب فرشتگان خدا سوگوار تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
یوسف رحیمی
2457
+1
43 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) -( از درد غربت داشت كوثر گريه ميكرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
علی صالحی
2115
+4
44 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) -( امشب رسيده شام هجـران خـديجه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
یوسف حق پرست
1846
+2
45 متن روضه حضرت خدیجه(س) با صدای حاج محمد رضا طاهری -( پاکی ، زلالی ، مثل دریایی ، خدیجه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
2461
+1
46 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) در ماه رمضان با سبک -( از بس كه اشك ریخته ای پای بسترم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
حاج امیر عباسی
2257
+4
47 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) با سبک در ماه رمضان -( یا حضرت خدیجه ، ای همسر پیمبر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
حاج امیر عباسی
2225
+3
48 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) در ماه رمضان -( سرمایه ات خرج مسلمانی ما شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
محسن ناصحی
2038
+3
49 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) در ماه رمضان با سبک -( اسلام محمد را یاوری توتجلّی نور داوری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
حاج امیر عباسی
1932
--1
50 اشعار وفات حضرت خدیجه(س) در ماه رمضان با سبک -( ای عصمت ذات خدا،نور الهُدی ، بی بی خدیجه بی بی خدیجه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
حاج امیر عباسی
1969
--2