# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرود ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق (ع) -( عقده ز دل وا شد ربیع دلها شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
270
2 جان مکه -( بر پیکر شهر جان آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
اسماعیل تقوایی
142
+1
3 رباعی صلوات بر محمد -( لعل لب تو مرا شده حبه نبات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
182
+1
4 رباعی برای هفده ربیع -( در هفدهم ربیع بهارم آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
142
5 رباعی ولادت حضرت محمد -( در مکه که نور ایزدی پیدا شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
157
6 رباعیات صلوات برای ماه ربیع -( بر نور فروغ حی سرمد صلوات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
143
7 دانلود متن وسبک سرود ولادت حضرت محمد(ص) -( بهار اومد، نگار اومد گل میون، سبزه زار اومد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
منصور عرب
467
+3
8 سرود شادی -( جمعه ای شد روز شادی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
اسماعیل تقوایی
203
9 میلاد حضرت محمد شعر -( اوج پروازم آستانه ی توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
محمدحسن بیات لو
320
10 رباعی برای صلوات حضرت محمد (ص) -( ز آمنه پسری نیک و دلربا آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
413
11 شعر ولادت حضرت محمد(ع) -( آنکه قلبش را تهی از غیر کرد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
هستی محرابی
325
+1
12 شعر میلاد حضرت محمد و امام صادق -( ای که وجودِ همه عالم تویی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
هستی محرابی
980
+8
13 شعر میلاد حضرت رسول اکرم و امام صادق -( ساقیا مژده بده به جانِ عاشق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
هستی محرابی
705
+4
14 دانلود متن وسبک سرود ولادت حضرت محمد (ص)و امام صادق(ع) -( بره بالا بالا دستامون امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حمیدرضا محسنات
539
+4
15 متن شعر میلاد حضرت محمد وامام صادق -( آن روز که عرش نور باران گردید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
هستی محرابی
498
+3
16 ماه ششم -( هفده ماه ربیع وآمده قرص قمر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
اسماعیل تقوایی
286
+2
17 دانلود متن و سبک سرود حضرت محمد(ص) -( دست فرشته گل میریزه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمد پور
959
+6
18 ختم رسل -( درهفدهم ربیع الاول ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
اسماعیل تقوایی
337
+1
19 دانلود متن و سبک سرود ولادت حضرت محمد(ص) -( اومدی دردمون فراموش شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حمیدرضا محسنات
608
+4
20 دانلود متن و سبک سرود ولادت حضرت محمد(ص) وامام صادق(ع) -( گوهر اومده محشر اومده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مظاهر کثیری نژاد
646
--1
21 متن شعر میلاد حضرت محمد (ص) -( نور عالم از فروغ نور روی احمد است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
634
+6
22 سرود میلادحضرت محمد مصطفی (ص) و امام صادق (ع) به همراه دانلود سبک -( شده زمانِ عاشقی،با نزولِ رحمت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حاج امیر عباسی
561
+3
23 شعر ولادت حضرت محمد -( وزیده بادِ فروردین مُعطّر شد چمان از گُل ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
هستی محرابی
283
+2
24 سرود میلاد حضرت محمد(ص) -( از صفای تو دارم حال مستی، با صفا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
علی صمدی
426
25 میلاد رسول الله (س) -( رسید مژده ربیع و خجسته عید آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
جواد کلهر
664
+3
26 ولادت جعفر الصادق ، محمد المصطفی (ص) -( دو تا ساقی، دو تا باده، دو تا مینو، دو تا ساغر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عظیمی
772
27 ولادت محمد المصطفی(ص) -( بى خانه زیر سایه ی دیوار خوش ترست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
استاد علی اکبر لطیفیان
503
--1
28 ولادت محمد المصطفی (ص) -( دل ربودن از تمام خلق عالم کار توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
ایمان کریمی
515
--1
29 ولادت جعفر الصادق ، محمد المصطفی (ص) -( دو تا ساقی، دو تا باده، دو تا مینو، دو تا ساغر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عظیمی
487
+2
30 میلاد حضرت محمد(ص) -( به یُمن مقدمت آباد شد ویرانه ها امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرضیه عاطفی
462
+1
31 امام هادی النقی(ع)مدح و ولادت -( یک عمر "اگر" اسیر این دل بودیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
273
32 عید غدیر خم -( دل از همان زمان هوایی و اسیر عشق شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
علی اکبر نازک کار
303
+1
33 مدح رسول الله ص _ علی اکبر نازک کار -( اگر شفیع تویی اضطراب لازم نیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
علی اکبر نازک کار
418
+1
34 عید مبعث -( مکه پر است از جلواتی که داشتی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
سید محمد حسین حسینی
432
35 مبعث حضرت رسول -( وقتی که باران می زند حال وهوا هم بهتر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسین ایمانی
443
36 میلاداحمد -( ای عاشقان بشارت میلاد احمدآمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
اسماعیل تقوایی
711
--2
37 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( وقتی که بر منبر نشینم بی‌قرینم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
محمود ژولیده
409
38 سرود میلاد آقا رسول الله ص و امام جعفر صادق (ع) -( تویی که بهانه‌ی تمام خلقتی(نبی رحمتی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
یوسف رحیمی
623
39 سرودمیلاد آقا رسول الله ص و امام جعفر صادق (ع) -( مینویسم ترانه به خط بارون ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
672
+2
40 ولادت رسول اكرم(ص) ولادت امام جعفر صادق (ع) -( صدای شرشر بارونه ، بارون نوره که میخونه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
640
+2
41 سرود_میلاد آقا رسول الله ص و امام جعفر صادق (ع) -( ای ختم رسالت ای حضرت بطحا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حاج محمود کریمی
687
+1
42 ولادت رسول اكرم(ص) -( آسمونو ببین چراغونی شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسین رحمانی
626
+4
43 سرود میلاد آقا رسول الله صل الله علیه و اله -( (روی دستای زمین عرش اعلی رو ببین۲ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
630
+2
44 ولادت رسول اكرم(ص) -( ای رحمت دنیا ، ای پدر زهرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
781
+1
45 ولادت رسول اكرم(ص) -( دوباره بساط ، مستی فراهمه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
484
46 ولادت حضرت رسول -( کویر تشنه به ابری کریم محتاج است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
608
+1
47 ولادت حضرت محمد ص -( من آمدم که نشینم کنار خانه ی تان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
محمد مبشری
521
--1
48 حضرت محمد(ص) -( تا نام تو بر زبان ما جاری شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
محسن زعفرانیه
609
+1
49 حضرت محمد(ص) -( عید است و خداوند فرستاده برات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عظیمی
652
50 حضرت محمد(ص) -( سنگ حَجر نشانه ی خال او ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
محمدحسن بیات لو
526