# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ولادت حضرت زهرا -( تا که خدا خلقتِ دنیا نمود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
169
2 میلاد حضرت زهرا(س) -( بهار آمد بهار آمد بهاری سرخوش و زیبا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
جواد کلهر
86
3 میلاد حضرت زهرا (س) -( رسید مژده که آمد عزیز رب ودود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
جواد کلهر
68
4 ولادت حضرت زهرا سلام الله -( دوباره فاصله افتاده بين فاصله ها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
آرمان صائمی
70
5 میلاد دردانهٔ هستی؛ حضرت زهرا سلام ٱلله علیها -( زده ذکر ِ تو بر درِ خانهٔ دل٬ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
مرضیه عاطفی
87
6 ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها -( ای عشق با تعلق خاطر عجین مباش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
حسین رئوفی
74
7 hشعار ولادت حضرت زهرا(س) -( بدا به حال من و خوش به حال آن که شده‌ست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
سید حمید رضا برقعی
105
8 اشعار ولادت حضرت زهرا(س) -( زِ عرش بس که فرشته به فرش می‌بارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
حسن لطفی
97
9 اشعار ولادت حضرت زهرا(س) -( «فاطمه ، مثلِ غنچه ی یاس است» ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
108
10 اشعار ولادت حضرت زهرا(س) -( چنین غریب چنین بی حرم؛ چه می فهمد؟ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
محمد بیابانی
103
11 اشعار ولادت حضرت زهرا(س) -( سه تا بهانه اگر داشت خلقت عالم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
مجتبی خرسندی
101
12 اشعار ولادت حضرت زهرا(س) -( رحمت بسیار این خاتون به رعیت دیدنیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
علیرضا خاکساری
100
13 اشعار ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) -( جلوه ی رب العالمین در خاک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
محمد جواد شیرازی
95
14 اشعار ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) -( معراج بود و نسخه ی درمان درست شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
100
15 ولادت امام حسن ع -( آسمان میخواهم و حس خوش پرواز را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
261
16 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( حرف میلاد بانوی تقواست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
مهدی مقیمی
402
17 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( دراین هوای خوب و، بارانیِ بهاری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
مجتبی روشن روان
387
+1
18 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( شب انتظار احمد به مبارکی سر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
ولی الله کلامی زنجانی
355
19 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( كو آن كه طی كند شب عرفانی تو را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
محمد جواد زمانی
396
20 حضرت زهرا(س)مدح و مناجات -( گفتم چگونه از همه برتر بخوانمت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
جواد هاشمی
379
+1
21 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( این کیست اینکه شرحِ الفبای خود شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
حسن لطفی
384
22 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( خسران زده است هر که توکل نمی کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
محمد جواد شیرازی
373
23 حضرت زهرا(س)مدح -( هر دختری که اُمّ أبیها نمی‌شود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
یوسف رحیمی
416
24 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( قرّة العین مرتضی زهرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
386
25 ولادت حضرت زهرا(س) -( ای آنکه فدایت ز هواداران است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
378
26 ولادت حضرت زهرا(س) -( ای روی تو جلوه گاه سرمد زهرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
391
27 ولادت حضرت زهرا(س) -( همت و توفیق خواهم از خدای فاطمه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
عباس حسینی جوهری
434
--1
28 ولادت حضرت زهرا(س) -( ختم رُسُل چو فاطمه گر دختری نداشت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
وصال شیرازی
380
29 حضرت زهرا(س)مدح -( ای خاک ره تو تاج سرها زهرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
محمد جواد غفورزاده
356
+1
30 حضرت زهرا(س)مدح -( یا فاطمه از تو دلْ بریدن سخت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
سید محمد خسرونژاد
372
31 حضرت زهرا(س)مدح -( یکتا گُهر بحر رسالت زهراست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
368
32 حضرت زهرا(س)مدح -( با نام تو دل چه با صفا می گردد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
370
33 حضرت زهرا(س)مدح -( بزمی به حریم کبریا برپا شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
محمد علی مردانی
357
34 حضرت زهرا(س)مدح -( سینه اش بویید پیغمبر که مینوی من است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
حبیب الله چایچیان
347
35 حضرت زهرا(س)مدح -( سینه اش بویید پیغمبر که مینوی من است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
365
36 حضرت زهرا(س)مدح -( چون فاطمه مظهر خدای یکتاست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
حبیب الله چایچیان
359
37 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( کوثری از سوره‌ی طاها به دنیا آمدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
مهدی رحیمی
357
38 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( نعمت تمام شد به نبی و بنی بشر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
داود رحیمی
358
39 حضرت زهرا(س)مدح -( چکیده گل رخسار مصطفی زهراست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
سعید بیابانکی
332
40 حضرت زهرا(س)ولادت -( چون جبرئیل، حکم خدای مبین گرفت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
محمد علی مجاهدی
372
41 به مناسبت روز مادر، تقدیم به همۀ مادران فاطمی -( در خانه، گل معطرت را دریاب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
رضا اسماعیلی
341
42 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( گفتند وزن و قافیه تعطیل میشود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
حجه الاسلام رضا جعفری
339
43 حضرت زهرا(س)مدح -( فاطمه اى همسر شير خدا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
370
44 حضرت زهرا(س)مدح -( شب روزی که سر آمد شب و شب غالب بود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
علی معلم دامغانی
357
45 حضرت زهرا(س)مدح و ولادت -( باران گرفت و زمزم و کوثر به ما رسید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
مهدی نظری
337
46 حضرت زهرا(س)ولادت -( ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺨﻮﺍﻥ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
استاد حاج غلامرضا سازگار
373
47 خورشید رخشان -( آسمان مکه را خورشید رخشان آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
اسماعیل تقوایی
610
48 کوثر آمد -( قرآن گشوده آغوش زیرا که کوثر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
اسماعیل تقوایی
1448
+3
49 فاطمه یا فاطمه یا فاطمه -( امِ ابیها نظری کن به ما جانِ علی پادشهِ لا فتی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
سیروس بداغی
2398
+12
50 سرود ولادت حضرت زهرا(س) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زهرا (س)
محمد زنجانی
2151
+2