# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 میلاد امام محمد باقر(ع) -( قنداقه ات از کهکشان و چهره ات ماه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
مرضیه عاطفی
100
2 اشعار ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) -( داییش قاسم است و رقیه ست عمه اش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی
124
3 اشعار ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) -( بگو که لحظه ی مرثیه خوانی همگانی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
علیرضا خاکساری
100
4 اشعار ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) -( تو رفتی و چه کشیدند، عمه هام، حسین! ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
امیر عظیمی
115
5 اشعار ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) -( گفت بعدش تویی برای حسین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
حسن لطفی
112
6 اشعار ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) -( از خیزران و آن لب و دندان چه دیده ای ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
107
7 اشعار ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) -( بقیع بی حرمت هم بهشت اهل یقین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
محمد حسین رحیمیان
109
8 خورشید تابان -( روح وریحان آمده خورشید تابان آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
اسماعیل تقوایی
637
9 میلاد امام باقر (علیه سلام) -( صدای بال جبرییل آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
امیر عظیمی
1542
+3
10 اشعار ولادت امام محمد باقر (ع) - سرود - (به سبك به به كه جهان) -( از لطف و عنایت خدای حی سرمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
محمد مبشری
1247
+2
11 اشعار امام باقر(ع)-مدح و ولادت -( به نام نامی سبحان به عالم دیده وا کردم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2093
+2
12 میلاد امام باقر -( به پایان شد مه دوم جمادی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
اسماعیل تقوایی
1512
+6
13 پیچیده شمیم خوش باقر تو فضامون اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
محمد رضا فروغی
1575
+1
14 سرود میلاد امام محمد باقر(ع) با سبک -( حجت حیّ احدی ، حضرت باقر مددی... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
1966
+6
15 سرود ساده برای میلاد امام محمد باقر(ع) با سبک -( سیدی یا حضرت باقر مدد... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
1926
+1
16 مولودی جشن ولادت امام محمد باقر(ع) با سبک -( محمد آل احمد ، از همه خوبان سرآمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
1564
+2
17 سرود مسجدی برای ولادت امام محمد باقر(ع) با سبک -( نور حق گشته از روی تو ظاهر جان به قربانت یا حضرت ِ باقر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
1378
+3
18 شعر ولادت امام محمد باقر(ع) -( اکنون به شوق حجت پنجم ز خود گمم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
مرحوم حسین منزوی
2061
+3
19 شعر ولادت امام محمد باقر(ع) -( سلام ای باقر علم امامت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2523
+9
20 شعر ولادت امام محمد باقر(ع) -( بر چمبر علم و دین نگین بخشیدند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1715
+3
21 شعر ولادت امام محمد باقز(ع) -( صحبت از عاشقی و عشق جگر می خواهد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
امیر عظیمی
2495
+1
22 شعر ولادت امام محمد باقر(ع) -( نازم به سَروري كه زبورش ز كوثر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2254
23 ترکیب بند میلاد امام باقر(ع) -( یک سبد یاس در بغل دارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
علیرضا خاکساری
2629
24 دانلود سبک سرود میلاد امام محمد باقر(ع) -( از آسمون باز خبر می آرن فرشته ها یه قمر می آرن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
3368
+8
25 دانلود سبک میلاد امام محمد باقر(ع) -( همرازم/ به تو/ می نازم/ غزل/ می سازم/ به عشق تو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2988
+2
26 دانلود سبک سرود میلاد امام محمد باقر(ع) -( ای نوکرا بیاید یه سر تا مدینه بریم سفر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
محسن حسن آبادی
1934
+2
27 شعر ولادت امام باقر(ع) -( حرفی نزن از تشنگی دریا رسیده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
داود رحیمی
1894
+1
28 شعر ولادت امام باقر(ع) -( باران گرفت و خنده ی گلها شروع شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
ایمان کریمی
1942
29 شعر ولادت امام محمد باقر(ع) -( امشب میان گریه و لبخند خود گمم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
میثم مومنی نژاد
1675
+3
30 شعر میلاد امام باقر(ع) -( خدا برای مدینه قطاب آورده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
نیما نجاری
2609
+2
31 شعر میلاد امام محمد باقر(ع) -( مدینه شد زنور حق منّور ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
2082
+2
32 شعر میلاد امام محمد باقر(ع) -( بــوی جــنت بــر مشامم آید از بـیت مولا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
1769
+1
33 شعر میلاد امام محمد باقر(ع) -( حــامل عــلم نـبی را صـلوات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
1934
+6
34 شعر میلاد امام محمد باقر(ع) -( لب هـر غنچه می خندد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
1691
+1
35 شعر میلاد امام محمد باقر(ع) -( پیک شادی به شادمانی گفت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2027
36 شعر ولادت امام محمد باقر(ع) -( وقت عشق است چشم تر بدهید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
علی صالحی
2186
37 شور میلاد امام محمد باقر(ع) به همراه دانلود سبک -( ای امیر بی قرینه محبتت تو سینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1756
+2
38 شعر ولادت امام محمد باقر(ع) -( اشک از آینه پرسید، غم پنهان را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
سید علی اصغر موسوی
1973
39 غزل ولادت امام محمد باقر(ع) -( عشقت شده سرمایه ی کار و بارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
مرضیه عاطفی
1404
+3
40 شعر ولادت امام محمد باقر(ع) -( عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا اسماعیلی
1540
41 دانلود سبک سرود ولادت امام محمد باقر(ع) -( باقر آل عبا ناطق وحی خدا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
1703
42 دانلود سبک سرود ولادت امام محمد باقر -( ببندیم عهد جان با امام باقر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
1777
+1
43 دانلود سبک میلاد امام محمد باقر(ع) -( اول ماهه خدا گواهه دلم اسيرو چشام به راهه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2328
+5
44 دانلود سبک سزود میلاد امام محمد باقر(ع) -( نازنين و مه جبينه خنده هاش چه دلنشينه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1859
45 دانلود سبک سرود ولادت امام محمد باقر(ع) -( سعادته – گدايي از امام باقر(ع) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2464
+2
46 دانلود سبک سرود ولادت امام محمد باقر(ع) -( بارون الهي مي باره – سپاه ملك رهسپاره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1838
+2
47 دانلود سبک ولادت امام محمد باقر(ع) -( ای امیر من دوباره – نور تو داره می باره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2016
48 دانلود سبک زمینه شهادت امام محد باقر(ع) -( مدینه دوباره زمین پر از بلا شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1877
49 دانلود سبک سرود میلاد امام محمد باقر(ع) -( در آسمون واشد و ستاره‌اي از را (راه) رسيد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
احسان جاودان
1622
50 دانلود سبک سرود میلاد امام محمد باقر(ع) -( ستاره های خوشبختی تو آسمون در اومد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1587
+1