# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(حال بی سامان من از عشق تو سامان گرفت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
رضا قاسمی
2
2 شعر مدح امیرالمؤمنین(ع) -(تا تیغِ زلفت ای پدر خاک! خورد تاب ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مسعود یوسف پور
2
3 اشعار مدح امیرالمومنین(ع) -(به یُمن حضرت دلبر خدا بر من کرامت کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه نعیم امینی
2
4 مدح امیرالمومنین(ع) -(احمد(ص) تو را همیشه به عنوان یار خواند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
1
5 یاعلی -(کعبه کند تا به ابد افتخار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل تقوایی
228
6 مدح حضرت علی(ع) -( علی ای رمز و رازِ ملکِ هستی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
89
7 شعر مدح حضرت علی (ع) -( صاحبِ لوح و قلمی یا علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
128
+1
8 شعر مدح امیر المومنین -( بیا ساقی که عیدِ اکبر آمد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
122
9 متن شعر مدح حضرت علی (ع) -( مصداقِ قرآنِ خدا باب الفضائل ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
129
10 مدح مولا علی (ع) -( به نامِ خداوندِ نیکو سرشت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
78
11 دانلود متن و سبک مدح امیرالمومنین -( آغاز می کنم با نام حیدر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محسن طالبی پور
181
12 لیله المبیت -( امشب علی مرتضی خود را فدایی می کند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل تقوایی
154
13 مدح امام علی (ع) -( دارد مدام بر در میخانه می زند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
175
14 امیر المومنین (ع) -( حیدر کرار مولای دو دنیای من است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
جواد کلهر
194
+1
15 یدالله و اسدالله -( علی دست خدا روی زمین است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
جواد کلهر
192
16 علی ولی الله -( تو روح و جان منی ای امام بی همتا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
جواد کلهر
137
17 مدح امیرالمومنین(ع) -( ای ولایت ساری و جاری چو رود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
جواد کلهر
73
18 مدح حضرت امیرالمومنین علی(ع) -( ای آسمان به زیرِ قـَدمهایتان علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حسین ایمانی
164
19 مدح حضرت امیر صلوات الله علیه -( میل پروازی نباشد پر نمی آید به کار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علیرضا خاکساری
116
20 مدح حضرت امیر صلوات الله علیه -( میل پروازی نباشد پر نمی آید به کار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علیرضا خاکساری
95
21 مدح مولا علی (ع) -( نبى ست پيرِ خرابات و مقتدا على است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
آرمان صائمی
96
22 غربت امام علی (ع) -( اگر قصد خدا خلق امامُ ٱلعالمین باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
148
23 مدح مولا -( شروع می کنم این شعر را به نام علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
239
24 مدح حضرت علی (ع) -( تمام هستی ایتام دیدن رویت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
155
25 مدح حضرت علی (ع) -( کاش می شد که مرد نخلستان خاک پایش مرا حساب کند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
195
26 مدح امیرالمومنین -( خورشید روشن می شود بانور ایوانت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
172
27 مدح حضرت علی (ع) -( نور خورشید برق چشمانت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
150
28 مدح مولا علی (ع) -( خورشید پیش نور شما روسیاه شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
147
29 مناجات با علی بن أبیطالب علیه ٱلسلام -( خطبه ها و نامه ها نه! ذوالفقارت مال ما ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
171
30 مدح أمیرالمؤمنین علی بن أبیطالب(ع) -( صحرا دچار شوق؛ پر از پیچ و تاب شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
146
31 مدح علی بن أبیطالب علیه ٱلسلام -( با نگاهِ تو محال است که مشکل باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
135
32 حضرت مولانا أمیرٱلمؤمنین -( رفته پای دل من پایِ شکافِ کعبه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
96
33 مدح امام علی (ع) -( خورشید عبایِ تو٬ أمّامهٔ تو از شب ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
97
34 کلام امیر المومنین -( بیشترین ضربه‌هارابهترین‌ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرتضی محمودپور
142
35 امیرالمؤمنین -( از دل مپرس، چون دل زارم شکار توست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد جواد شیرازی
103
36 مناجات با امام علی (ع) -( قلم دست و ملک مست و فلک منشور می گردد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد جواد الهی پور
256
37 مدح حضرت امام علی علیه السلام -( صدا در آید از دیوار و از ما در نمی‌ آید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد سهرابی
255
38 مدح حضرت امام علی علیه السلام -( به مقام قرب سلمان به صداقت ابوذر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
سید پوریا هاشمی
251
39 مدح حضرت علی علیه السلام با صدای جواد مقدم -( آغاز کنم کلام خود با حیدر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
237
40 مدح امام علی علیه السلام با صدای جواد مقدم -( علیست، مرغ حق و کعبه آشیانه اوست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
126
41 مدح امام علی علیه السلام با صدای جواد مقدم -( بی نواتم علی من خاک پاتم علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
258
+2
42 نوحه مدح حضرت علی علیه السلام با صدای جواد مقدم -( حیدر شاه ولایت حیدر روح کرامت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
532
+2
43 مح حضرت علی علیه السلام و نجف با صدای جواد مقدم -( نجف و حال و هوای زائرا دم سحر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
120
44 شعر مدح و مناجات امیر المومنین(ع) -( الموت و حق ،چون که علی حق مطلق است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
162
+1
45 شعر مدح و مناجات امیر المونین(ع) -( هستم برنده گر به تو بازم قماررا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
103
+1
46 امیرالمومنین(ع)مدح -( آن معجزه ی گرانبها ذکر علی ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
وحید قاسمی
136
+1
47 امیرالمومنین(ع)مدح -( جعفر علیست ،عون و علمدار مرتضی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد خادم
169
48 امیرالمومنین(ع)مدح -( همان بیعت است و همین آرمان ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمود ژولیده
182
49 امیرالمومنین(ع)مدح -( اي شعله عشقي كه نمرده است و نميري ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حامد اهور
148
50 امیرالمومنین(ع)مدح -( «من کنتُ» که بر حیدر کرار (ع)رسیده است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مجید تال
161