# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مدح امام باقر(ع) -( مانده یادت بیاد خاطرها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمود یوسفی
899
+3
2 غزل امام محمد باقر(ع) -( کسي که کودکي اش راس ساعت سر بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی
1591
3 قصیده امام محمد باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
حامد اهور
1431
4 غزل امام محمد باقز(ع) -( عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
رضا اسماعیلی
1646
5 غزل امام محمد باقر(ع) -( ابرو بزن ای ماه که شهرست دوباره ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمد حسین انصاری نژاد
1568
+1
6 شعر مدح امام باقر(ع) -( ای دو عالم پرتوی از نور تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1827
7 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( السلام ای دلیل کَرَّمنا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2497
+1
8 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( ای چراغ علم روشن از دمت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1984
9 شعر مدح و مصیبت امام محمد باقر(ع)(عشق آمد و مقابل من دفتری گشود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1722
10 شعر مدح امام باقر(ع)(ای پنجمین امام، یا باقرالعلوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1795
+2
11 مدح امام باقر(ع)-(سرچشمه ی تمامی اندیشه های ناب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
2134
12 شعر مصیبت امام محمد باقر(عالم ماتم سرا شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1773
13 شعر مصیبت امام باقر(ماتم جانسوز امام پنجمین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1720
14 مرحبا مرحبا، آفرين آفرين اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1667
15 قوام هستى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1877
16 گل گلزار عشق اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1995
17 بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1775
+1
18 بر در ميخانه ماه رجب اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1915
19 شيدايى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2454
20 اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى تو اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1687
21 شكافنده دانش اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1739
22 مخزن علم النبيّين كاشف سرّ و علن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1835
23 اى ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1688
24 باقرالعلوم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1794
25 حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1932
26 فاطمی تبار اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2441
+1
27 مدح امام محمدباقر(ع) (وصّی پنجم پیغمبر خدائی تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1949
+1
28 اشعار مدایح امام محمدباقر (ع) (خسته دربند غمم،بال وپرم میسوزد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1704