# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یکی از معجزات امام حسن عسکری علیه السلام -( معتمد مضطرب و بود چنین آوازش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
حسین رئوفی
126
2 امام حسن عسگری(ع) مدح -( ای مهر جهان‌پرور، از مات سلام‌الله ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
292
3 امام حسن عسگری -( اشکم دو چشمه بر لب مژگان درست کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
محمد جواد شیرازی
490
4 به ترتیب حروف الفبابرای امام حسن عسکری علیه السلام -( از الف آوای بر لب تا به محشر عسکری است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
سیروس بداغی
1496
+4
5 مدح امام حسن عسکری (ع) -( سری که سجده کرده بر پای دل ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
امیر عظیمی
1440
+1
6 شعر مدح امام حسن عسگری(ع) -( نگه به حال دلم کن که بابت تو فقط ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
یاسین قاسمی
1400
+1
7 مدح امام حسن عسگری(ع) -( عقل مجنون شود از این همه لیلایی تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
محمد بختیاری
1418
8 مدح امام حسن عسگری(ع) -( بارها بار با دو چشم دلم، دیده ام رسم دلبری تان را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
مجید لشگری
1151
+1
9 شعر ترکیب بند امام حسن عسگری(ع) -( ای حضرت معشوق ای لیلاترینم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
2445
+2
10 دانلود سبک سرود مناجات امام حسن عسگری(ع) -( آمده جان جهان جلوه حی ازلی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
حاج امیر عباسی
1742
+1
11 شعر سینه زنی و شور امام حسن عسگری( دل كمونها كه گرفت نبودی بارون می اومد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
1785
12 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(تسلیت یا مهدی منتظر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2108
+1
13 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(از زهــر کینه کُشتند امام عسگری را 2) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
1853
+1
14 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(می سوزد از زهر جفا پا تا سر من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
1677
+1
15 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(عسکری از دار فانی دیده بسته ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2187
+2
16 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(ز شعله های زهر غم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2351
+1
17 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(عسکری شد کشته از زهر جفای معتمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
1781
+1
18 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(شیعیان بر سر زنید ، شد عزای دیگری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
1901
19 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(حجت الله یگانه پسرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2220
+1
20 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(ای گل گلشن هستی پسرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
1942
21 شعر مدح امام عسگری(پيوسته خيزد از نفسم روح پروري) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2175
+1
22 شعر مدح امام عسگری(اي به فلک کرده ملک پروري) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2052
+1
23 شعر مدح امام عسگری(ای به فلک کرده ملک پروری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2027
24 شعرمدح امام حسن عسکری (ع) ( از ازل آب و گلم گفت : که من کوثری ام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2922
+13
25 شعرمدح امام حسن عسکری (ع) ( ای خوش آن بنده که در آخرت و دنیایش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2065
+2