# نام شاعر کل اشعار تعداد سبک نمایش اشعار
1

حاج امیر عباسی

1013 951
2

استاد حاج غلامرضا سازگار

685 30
3

اسماعیل تقوایی

478 1
4

رضا تاجیک

450 409
5

استاد علی اکبر لطیفیان

436 0
6

اسماعیل شبرنگ

431 187
7

جعفر ابوالفتحی

418 5
8

محمود ژولیده

372 0
9

حسن لطفی

347 5
10

سید محسن حسینی

309 245
11

عابدین کاظمی

303 226
12

روح اله گائینی

295 166
13

محسن طالبی پور

292 287
14

رضا باقریان

281 77
15

یوسف رحیمی

266 75
16

استاد سید هاشم وفایی

250 0
17

محمد مهدی عبدالهی

242 0
18

قاسم نعمتی

228 26
19

محمد جواد شیرازی

214 0
20

محمدرضا سروری

211 194
21

علیرضا خاکساری

209 10
22

هستی محرابی

205 19
23

مرتضی محمودپور

195 28
24

سید پوریا هاشمی

190 3
25

مهدی رحیمی

185 2
26

امیر عظیمی

175 1
27

وحید قاسمی

162 2
28

مرضیه عاطفی

139 0
29

سیروس بداغی

131 0
30

مهدی نظری

120 37
31

محمد مهدی روحی

117 110
32

مظاهر کثیری نژاد

114 78
33

اصغر چرمی

114 3
34

محمد مبشری

114 61
35

بهمن عظیمی

112 96
36

رضا رسولی

111 94
37

محمد فردوسی

107 0
38

امیر حسین الفت

106 96
39

محسن حنیفی

105 18
40

قاسم صرافان

100 0
41

میثم مومنی نژاد

96 76
42

حسین ایزدی

96 22
43

علی محلاتی

96 70
44

محمد حسن بیاتلو

88 1
45

جابر عابدی

88 76
46

حسن کردی

87 1
47

رضا دین پرور

87 0
48

عباس شاکری

85 53
49

جواد کلهر

84 0
50

مهدی مقیمی

82 1