مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های اربعین حسینی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
801 متن شعر اربعین (شکسته بال ترینم ، کبود می آیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
7423
+7
802 اربعین خواهر و برادر- (مظهر صبر خدای حی داور زینبم!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4075
+4
803 یاس کبود -(ای کربلا به قافله کربلا ببین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4246
+2
804 اربعین حسینی (مصیبت) -(باز آوای جرس بر جگرم آتش زد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4221
+7
805 سوغات شام - (چشم گریان سویت از شام خراب آورده ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3883
+4
806 اربعین - (سلام ای نازنین آلاله های سرخ زهرایی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3777
+7
807 بازگشت به وطن - (عمر سفر آمد به سر مدینه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2884
+3
808 مشکل به روی مشکل - (تا سایه سرت به سر محملم فتاد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2830
+4
809 مصیبت اربعین - ( ای ساربان! ای ساربان! محمل نگهدار) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
6914
+16
810 نوحه سینه زنی اربعین - (بوی گل ها از فضا، می رسد با دود و خون) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
16037
+21
811 یک پیرهن - (گلم پرپر شد و بوی گلاب آید ز خاک او) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3406
+2
812 اربعین(مصیبت) - (عذار نیلی و قدّ خم و چشم تر آوردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3355
+2
813 برگشت کاروان کربلا - ( اگر چه اشک گرمی ارمغان آورده ام مادر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3215
+3
814 دوبیتی های اربعین -(سفر کردم به دنبال سر تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
6646
+9
815 اربعین ( نوحه سوم ) به همراه دانلود فایل صوتی سبک -(فاتح میدان بلا خواهرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
5222
+7
816 اربعین ( نوحه دوم ) به همراه دانلود فایل صوتی سبک -(بعد از چهل منزل اسارت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4609
+2
817 اربعین ( نوحه اول ) به همراه دانلود فایل صوتی سبک-(ای ساربان، اینجا باغ گل یاس است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4739
+4
818 شعلۀ آه - (من جابر پیر توام، ای دوست نگاهی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2967
+3
819 اربعین -(بی تو دلم، بسمل بی‌بال بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3863
+1
820 شعر اربعین به سبک دشتی (چهل روزه که بوی گل نیومد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
20810
+108
821 شعر اربعین به زبان ساده (اومدم پابوس قبرت واسه خوندن زیارت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
5765
+3
822 اربعین حسینی و شعری در این باره (از سفر آمدم ای همسفرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3841
+3
823 اشعار در مصائب اربعین (یک اربعین همین نه برای تو سوختم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3853
+1
824 شعر اربعین حسینی (ای ساربان ای ساربان محمل نگهدار) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
7111
+2
825 شعری به مناسبت اربعین سیدالشهدا -(باور نمی کنم که رسیدم کنار تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
6829
+14
826 شعر های اربعین از کتاب نغمه های ولایت - (آمده چله نشین غم یار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
9366
+5
827 شعر اربعین -(من و داغ غمی سنگین چهل روز) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4226
+2
828 شعر اربعین حسینی -(دردها مي چكد از حال و هواي سفرش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4108
+5
829 شعر اربعین -(آنچه از من خواستى ، با كاروان آورده ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3274
+1
830 شعر درباره اربعین -(در شام چون یزید ز طغیان حیا نمود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
7401
+2
831 شعر اربعین -(شبي‌ كه‌ نام‌ تو در باور زمين‌ گل‌ كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2743
832 شعر اربعینی - (اربــعــيـــن كــشــتــگــان راه عـشـــق) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3726
+1
833 شعر اربعین (السلام اي نور چشم مصطفي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3276
+1
834 شعر اربعین(باربگشائيد، اينجا کربلاست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4775
+3
835 اربعین - (برگشتم از رسالت انجام داده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2480
836 شعر اربعین (اي امام عاشقان عشقت اسيرم كرده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2572
837 شعر اربعین (آن باده اي كه روز نخستش نه خام بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2396
+1
838 شعر اربعین (كارواني كه سر قبر شما آورده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3441
+1
839 شعر برای اربعین (شمیم جان فزای کوی بابم مرا اندر مشام جان برآید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
7032
+10
840 شعر اربعین (ببین گرفته صدای من از صدا زدنت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3283
+1
841 شعر روز اربعین (چگونه با تو بگویم چگونه خواهر رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4136
+1
842 شعرهای اربعین -(ای همیشه خواهر غم پرورم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4021
843 شعرهای اربعین حسینی (گفتگوی حضرت زینب با امام حسین )- (ای همیشه خواهر غم پرورم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
5754
+2
844 شعر گفتگوی حضرت زینب با قبر برادرش امام حسین (ع)- (از من مپرس زینب من معجرت چه شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
9246
+2
845 دوبیتی هایی مربوط به روز اربعین - (سفر کردم به دنبال سر تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد حاج غلامرضا سازگار
4413
+2
846 اشعار اربعین حسینی -(ای کربلا به قافله کربلا ببین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3838
847 شعر بازگشت حضرت زینب به کنار قبر برادرش امام حسین (ع)-(اگر چه عشق و وفا را به غایت آوردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4133
848 شعری به مناسبت اربعین سیدالشهدا - (شکسته بال ترینم ، کبود می آیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3169
+4
849 اشعار اربعین حسینی - (اربعین آمد دلم را غم گرفت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
8636
+13
850 شعر برای اربعین حسینی - (ياد آن روزي كه من بوسه زدم بر آن گلو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3861