مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های اربعین حسینی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
351 اشعار اربعین -( اگر چه نور چشمان ترش رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اصغر چرمی
1217
352 اشعار اربعین -( مجنون صفت به دشت و بیابان دویده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا رضایی
1273
+2
353 اشعار اربعین -( داغ هیچ غمی به این نمیرسه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
یاسین قاسمی
1276
+2
354 اشعار مناجات امام حسین علیه السلام -( جسم و روحم با حرم گشته عجین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1408
355 اشعار اربعین -( نوشتن از غم تو ذکر این قلم شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید مسیح شاه چراغی
1101
+1
356 اشعار اربعین -( یه عمره که با قاب عکس حرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد زوار
2095
+20
357 اشعار اربعین -( بی کفن میل بوریا دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
جعفر ابوالفتحی
1669
+3
358 اشعار اربعین -( ای ساربان آهسته ران دارد توانم می رود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2331
+1
359 اشعار اربعین -( میرسد بر دل تو بغض صدایم یا نه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1292
+2
360 اشعار اربعین -( نمی بینی از غصّه لبریزم و ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد قاسمی
1271
+1
361 اشعار اربعین -( سپاه کوله به دوشان و بیشمار پیاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1224
+1
362 اشعار امام حسین(ع)-مناجات اربعین -( گرچه گاهی با دلم باید نباید می کنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن ناصحی
1391
+1
363 اربعین -( آمده ام به کربلا خاک تو را بسر کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1728
+6
364 اشعار امام حسین(ع)-مناجات اربعین -( هوای اربعین دارد دل بیچاره ام یارا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ناصر شهریاری
1447
+2
365 اشعار حضرت زینب(س)-اربعین -( اَبر خون می بارید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حسن لطفی
1399
366 اشعار حضرت زینب(س)-اربعین -( ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺑﺒﻴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﺁﺧﺮﻣﺎﻥ ﺭا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید حجت بحرالعلومی طباطبایی
971
367 اشعار امام حسین (ع)-زیارت اربعین -( دوباره مثل همه سال های قبل از این ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی مقیمی
971
--1
368 اشعار امام زمان (عج)-زیارت اربعین -( باز هم اربعین رسیده بیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مجتبی شکریان همدانی
1421
+1
369 اشعار امام حسین(ع)-پیاده روی اربعین -( صحرا به صحرا، کو به کو ، داریم نم نم میرویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
 علی اکبر لطیفیان
1333
+2
370 اشعار امام حسین(ع)-زیارت اربعین -( از غم اینکه مرا تا کربلایش راه نیست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
وحید دکامین
992
+2
371 اشعار حضرت زینب(س)-اربعین -( ای که در چرخ وجودی آفتابم یاحسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد سید هاشم وفایی
1127
+1
372 اشعار امام حسین(ع)-زیارت اربعین -( غمی مثل غم دوری نمیشه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن ناصحی
921
+2
373 اشعار امام حسین(ع)-مناجات اربعین -( مخواه شاکله ی این غزل، قوی باشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن رضوانی
886
+2
374 اشعار امام حسین(ع)-مناجات اربعین -( داده به ما به دست خودش چشمِ تَر حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود ژولیده
1776
+3
375 اشعار امام حسین(ع)-مناجات اربعین -( مروه زینب صفا امام حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی رحیمی
1659
376 اشعار اربعین حسینی-نوحه -( از سفر آمده زینب تو یا حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد مبشری
2092
--1
377 اشعار اربعین حسینی-زمزمه -( حسینم ای شهید تشنه لب ، کنار قبرت اومده زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
منصور عرب
1593
378 اشعار اربعین حسینی-واحد -( هر چی داشتم به تو دادم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
منصور عرب
1335
+2
379 اشعار اربعین حسینی-واحد -( چطور بگم دردامو غم و مصیبت هامو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن طالبی پور
1323
+2
380 اشعار اربعین حسینی-واحد -( پاشو برادر که زینبت پریشونه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ابوالفضل آلوئیان
1595
+1
381 اشعار زائرین اربعین حسینی/شور -( صفا داره ، سینه زدن شبای جمعه کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ابوالفضل آلوئیان
1606
+2
382 متن اشعار امام حسین(ع)-مناجات -( لطف کن این قطره را تا رود و دریا هم ببر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا قربانی
788
+2
383 اشعار زیارت کربلا -( دل سپردیم به چشم تو و حرکت کردیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
عباس احمدی
830
--1
384 اشعار زیارت کربلا -( از کودکی به پای علم سینه میزنیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی اکبر حائری
924
385 اشعار حضرت زینب(س)-اربعین -( از اول این مرثیه تا آخر افتادن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی رحیمی
801
+1
386 اشعار حضرت زینب(س)-اربعین -( اول شعر تبرک شده با بسم الله ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حبیب باقرزاده
815
+1
387 اشعار برای پیاده روی اربعین -( ای شوق پابرهنه که نامت مسافر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
میثم داودی
1043
--1
388 اشعار حضرت زینب(س)-اربعین -( با خود اینگونه بیاد آورم اینک سخنت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود ژولیده
882
389 اشعار حضرت زینب(س)-اربعین -( پیغامبران آشنا برگشتند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد سید هاشم وفایی
737
+1
390 اشعار حضرت زینب(س)-اربعین -( ز داغت ای هلالم چون ننالم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد سید هاشم وفایی
1042
+2
391 اشعار حضرت زینب(س) -( زینبم من که علمدار غمم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
قاسم نعمتی
1161
+1
392 اشعار پیاده روی اربعین -( گفته بودی که حرم می برمت ممنونم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1113
+1
393 اشعار زیارت کربلا -( گر چه باور نمی کنم اما ، می روم کربلا خدا را شکر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
قاسم صرافان
840
394 متن اشعار اربعین حسینی-واحد -( یه مسیره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد رضا طالبی
2326
+5
395 اشعار امام حسین(ع)-مناجات-زیارت اربعین -( درگیـرم این ایـام با سودای رفتن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مصطفی هاشمی نسب
1207
+2
396 اشعار امام حسین(ع)-مناجات-زیارت اربعین -( در مرز خویش ماندن و از مرز رد شدن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی رحیمی
1076
+1
397 اشعار اربعین حسینی -( بسوز ای دل که امروز اربعین است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
جواد محدثی
1484
+4
398 اشعار اربعین حسینی -( یک اربعین، به نیــزه ســر یـار دیده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1255
+3
399 اشعار اربعین حسینی -( فاتح میدان بلا خواهرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد حاج غلامرضا سازگار
1637
+3
400 اشعار اربعین حسینی -( من جابر پیر توأم، ای دوست نگاهی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1276
+1