• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( من غريبـم تويـي تمـام هستم علي )

740

من غريبـم تويـي تمـام هستم علي
دست و پا مي زني بروي دستم علي
طفل مست رباب  رفته چشمت بخواب
اي غنچـه پـر پـر    لاي لاي علـي اصـغر
* * * * * * * * * *
خود تويي غنچه و دو دست من ساقه ات
مي زنـم اي پسر بوسـه بـه قنداقـه ات
تا که من زنده ام    از تـو شـرمنـده ام
اي غنچـه پـر پـر    لاي لاي علـي اصـغر
* * * * * * * * * *
از چه لب بستي اي طفل خموشم علي
سر تو خم شده بـر سـر دوشم علي
آخريـن يـار مـن   اي طـرفــدار مـن
اي غنچـه پـر پـر    لاي لاي علـي اصـغر
* * * * * * * * * *
با تـو گويـم علي حديث تنهايي ام
کن تماشا ببين که من تماشايي ام
مـاه تـابنـده ام   قبـر تـو کـنـده ام
اي غنچـه پـر پـر    لاي لاي علـي اصـغر

شاعر : سید محسن حسینی

www.emam8.com دانلود سبک

  • شنبه
  • 17
  • مهر
  • 1395
  • ساعت
  • 13:50
  • نوشته شده توسط
  • زینب

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران