• چهارشنبه 29 اسفند 97


اشعار مهدوی(عن قریب است که ز ره مهدی(عج)قرآن برسد)

3172
6

عن قریب است که ز ره مهدی(عج)قرآن برسد
طالب خون حسین(ع) آن در پنهان برسد
عن قریب است که آن یار ضعیفان جهان
با سپاهی ز سوی حضرت یزدان برسد

 

عن قریب است که آن مظهر انوار خدا
جانب این بشر غرق به عصیان برسد
عن قریب است که عزت بدهد بر مظلوم
چون شهابی به سر دشمن قرآن برسد
عن قریب است که بر خانه حق تکیه کند
صوت او بر همه خلق مسلمان برسد
عن قریب است که فریاد انالحق بزند
عن قریب است کز او بر همه فرمان برسد
عن قریب است که از جانب حق سوی همه
رحمت واسعه چون دانه باران برسد
در جهان گر چه گرفتار بلا بی حد است
عاقبت حامی هر مانده و نالان برسد
مطمئن باش که این کار گره خورده ما
باز گردد چو همان معنی احسان برسد
عن قریب است که از لطف خداوند بزرگ
مرهم این دل بشکسته سوزان برسد
عن قریب است که در ظلمت دنیای کنون
رهنمای بشر خسته حیران برسد
چند روزی دگر ای غمزدگان صبر کنید
که غم و درد و مصیبت همه پایان برسد
ای مسلمان تو برو خانه خود را بگشا
که به این زودی زود بهر تو میهمان برسد
شیعه باید طلبد آمدن مهدی را
که اگر او برسد درد به درمان برسد
عن قریب است که بر خاک بتول(س)بنشیند
ناله و زمزمه اش تا سوی کیوان برسد
عن قریب است که آن نور دو چشمان نبی(ص)
به کنار حرم شاه شهیدان برسد
عن قریب است که بر عمه خود گریه کند
با صدایی که به هر گبر و مسلمان برسد
از من خسته برید سوی رقیه پیغام
مهدی فاطمه بر داد یتیمان برسد
عن قریب است که از بهر تو ای (کردی)زار
هدیه ای از طرف سید رضوان یرسد
دارم امید در این عمر دو روز فانی
دست تو بر حرم شاه شهیدان یرسد

 

  • چهارشنبه
  • 15
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 8:56
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران