• چهارشنبه 29 اسفند 97


اشعار در فراق یار,( خوشا آن کس که بیند روی مهدی)

6102
21

                     
خوشا آن کس که بیند روی مهدی
کشد بر دیده خاک کوی مهدی
خوشا آن کس که از گل های عالم
گلی بوید که دارد بوی مهدی

 

خوشا آن کس که باشد قبله گاهش
به هنگام دعا ابروی مهدی
خوشا آن کس که از حدیث متانت
نشان دارد ز خلق و خوی مهدی
بود زیبای این چرخ گردون
همه زان سنبل گیسوی مهدی
خدا داند تمام این جهان را
عوض کی می کنم بر موی مهدی
اگر آب گوارایی بنوشم
به ذات حق بود از جوی مهدی
تمنا دارم از ذات خداوند
کشد ما را همیشه سوی مهدی
برو(کردی)دعا کن تا بیاید
اگر خواهی ببینی روی مهدی

 

  • چهارشنبه
  • 15
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 17:3
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران