• چهارشنبه 29 اسفند 97


اشعار در فراق یار,(مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز)

3050
6

مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز

چشم در راه تو صاحب نظرانند هنوز

 لاله ها، شعله کش از سینه داغند به دشت
 

 

 در غمت، همدم آتش جگرانند هنوز

 از سراپرده غیبت، خبری باز فرست

 که خبر یافتگان، بی خبرانند هنوز

 رهروان، در سفر بادیه حیران تواند

 با تو آن عهد که بستند، برآنند هنوز

 ذره ها در طلب طلعت رویت با مهر

 هم عنان تاخته چون نوسفرانند هنوز

 طاقت از دست شد ای مردمک دیده! دمی

 پرده بگشای که مردم نگرانند هنوز

 

 

مشفق کاشانی

 

  • جمعه
  • 31
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 5:19
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران