• چهارشنبه 29 اسفند 97


اشعار در فراق یار,(بپرس حال مرا... گرچه بي تو حالي نيست)

10097
7

بپرس حال مرا... گرچه بي تو حالي نيست

 و ديگر اين كه به جز دوري ات ملالي نيست

 چه قدر وعده شنيدم براي آمدنت...
 

 

 مرا مجاب كن اين وعده ها خيالي نيست

 بگو كه آمدنت –آنچه گفته اند مُدام-

 "دروغ "نيست؛"اگر" نيست؛"احتمالي" نيست

 نه اين كه قصد نداري... كه خوب مي فهمم

 ميان منتظران با تو اتصالي نيست

 چه قدر وقت اذان در كنار مأذنه ها

 پر از نداي"ارحنا"يي و بلالي نيست

 اجل رسيده... خلاصم كن از خيال خودت

 هواي روي تو را دارم و... مجالي نيست

 براي چشم به راه مسافري از دور

 غمي كُشنده تر از يك قطار خالي نيست

 كه ايستگاه به ايستگاه؛ جمعه تا جمعه...

 نيامدي و... گذارت به اين حوالي نيست؟!
شاعر: مطهره عباسيان

  • جمعه
  • 31
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 6:52
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران