• چهارشنبه 29 اسفند 97


اشعار در فراق یار,(زآن گوشه چشمت نظری گاه به ما کن)

7437
28

زآن گوشه چشمت نظری گاه به ما کن 

این درد فراقت به نگاهی تو دوا کـــــن
 
رویت ز صفا آئینه خلق  جهان  اســــت  

 

  ما را به غلامی تو از این خلق جدا کن
 
دل در طلب روی تو هم شام و سحرگاه 

 

 

  ما را به گدائی درت  راهنمــــــــا  کــن
 
مشکن دل غمدیده ما را  تو به  هجران

از آتش غم این دل ما را تو  رها  کـــن
 
ما را گذری  نیست  چو  در  کعبه رویت  

   این سینه ما را تو پر از مهر و صفا کن
 
هجر تو مرا کشت  ندیدم  رخ ماهـــــت  

   از بهر ظهور  و  فرج  خویش  دعا  کن
 
خواهد «شرفی» امر ظهورت  ز خداوند  

  عهد  ازلی را تو بیا  زود  وفا کـــــــــن
 
 
                   « شرفی»

  • جمعه
  • 31
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 6:54
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران