• چهارشنبه 29 اسفند 97


اشعار مهدوی,(از مرز ابرهای بهاری عبور کرد)

3303
6

از مرز ابرهای بهاری عبور کرد

چشمی که ردّ پای شما را مرور کرد

تنها به شوق لمس شما ابر بی امان

یک شهر را به وسعت باران نمور کرد

 


روزی هزار مرتبه تقویم نا امید

تاریخ روز آمدنت را مرور کرد

تاثیر یک غروب غم انگیز جمعه بود

مضمون این غزل که به ذهنم خطور کرد

اصلاً خیال روی شما سالهای سال

تقویم شاعران جهان را قطور کرد . . .

 

 

حمید رضا برقعی

 

  • جمعه
  • 31
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 7:0
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران