• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

اشعار شام غریبان -( قرآن سوره سوره ی زهرا حسین من )

1564
1

شام غریبان 

(واحد)

قرآن سوره سوره ی زهرا حسین من

اوراق پاره پاره به صحرا حسین من

این غم مرا کشد که سرت را بریده اند

لب تشنه در میان دو دریا حسین من

مگذار قاتلت ببرد سوی کوفه ام

زیرا که مانده جان من اینجا حسین من

ما گریه می کنیم ولی بیشتر به گوش

آید صدای گریه ی زهرا حسین من

عباس کو که خولی و شمر و سنان شدند

با کعب نیزه همسفر ما حسین من

ای کاش زودتر ز تو من کشته می شدم

بعد از تو خاک بر سر دنیا حسین من

  • دوشنبه
  • 9
  • آذر
  • 1394
  • ساعت
  • 15:9
  • نوشته شده توسط
  • حمید

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران