• چهارشنبه 1 آبان 98

 قاسم نعمتی

بوی خون آید از دل صحرا

3790
1

بوی خون آید از دل صحرا
خاک عالم به سر چه رخ داده
بین لشگر به پا شده غوغا
حمزه دیگر ز پای افتاده
مصطفی را خبر کنید آید
تا که دستان هنده را گیرد
دیر اگر  آید از تماشای
بدن پاره پاره می میرد
یوسفی گیر گرگ افتاده
وای بر حال پیکر حمزه
فکر پوشاندن تن او باش
آید از راه خواهر حمزه
زخم این سینه را به هم آور
بر دعا دست خویش بالا کن
زود بر پیکرش عبا انداز
فکر گیسوی خواهرش را کن
شاعر:قاسم نعمتی

  • شنبه
  • 9
  • دی
  • 1391
  • ساعت
  • 12:53
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران