• چهارشنبه 1 آبان 98


شیر میدان نبردی ای عمو

3315
1

شیر میدان نبردی ای عمو
مرهم هر رنج و دردی ای عمو
با تن صد پاره برخیز و بین
با دلم آخر چه کردی ای عمو
شاعر:محمد حقی

  • شنبه
  • 9
  • دی
  • 1391
  • ساعت
  • 9:28
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران