• چهارشنبه 1 آبان 98

 علی اکبر لطیفیان

شعر شهادت حمزه سیدالشهدا-(برای اوج نوشتند بال وا شده را)

5335
3

برای اوج نوشتند بال وا شده را
نزول نیست، به معراج آشنا شده را
تو هَمزه  اَحَد و حمزه اُحد هستی
چگونه شرح دهم جلوه ی دوتا شده را
قسم به حرمت جعفر تو نیز طیاری
قفس چگونه بگیرد تن رها شده را
خودی شکستی و آوازه ات فراتر رفت
خدا بلند کند خاک مصطفی شده را
تو ایستاده ای و ایستاده میمانی
شکست نیست ، بدست نبی بنا شده را
به بازویت  "اسداللهی "علی وصل است
سپاه نیست جلودار مرتضی شده را
به روی خاکی و پیغمبر خدا مانده است
چگونه جمع کند این جدا جدا شده را
کفن که برتن تو کرد ، گریه کرد و نشست
کنار پیکر تو دید بوریا شده را
خدا به خواهر غمدیده ی تو رحم کند
اگر نگاه کند جسم جابجا شده را
 شاعر:غلی اکبر لطیفیان

  • دوشنبه
  • 16
  • بهمن
  • 1391
  • ساعت
  • 5:39
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران