مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -( آنکه ز حُسن روی او گل دمد از زمین تویی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
جواد کلهر
114
2 میلاد امام حسن مجتبی -( ایهاالناس بیاید که آقا حسن است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
205
3 میلاد امام حسن مجتبی علیه ٱلسلام -( بی واسطه باز است بروی همه٬ درها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرضیه عاطفی
172
4 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( خودِ خداست دمِ دّر به احترامِ حسن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
188
5 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( چشم وا کرده شدم دست به دامان حسن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا تاجیک
390
6 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( اين چشمها را خيس و گريان دوست دارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
234
7 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع -( من آفریده شدم تا شوم گدای کريم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد حسین رحیمیان
230
8 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( ازاین طراوتی که پر از عطر نام توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد حسن بیات لو
186
9 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( خانه ی مادری ام خاک بقیع است فقط ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا قاسمی
245
10 حسنستان -( روزی برسد با قلمِ باده پرستان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
540
11 ولادت امام حسن ع -( ای از تمام گلستانها، گلخنده ی تو فریباتر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حامد اهور
455
+1
12 ولادت امام حسن ع -( همین که رزق شب ما دعای حیدر شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
421
+1
13 ولادت امام حسن ع -( اگرچه عاشق ناقابل شماست دلم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
422
+1
14 ولادت امام حسن ع -( خوشا به حال گدایی که ریزخوار شماست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
407
15 ولادت امام حسن ع -( پانزده شب سرسجاده تو را خواسته ام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
340
16 ولادت امام حسن ع -( سبط اکبر! به پیمبر چه شباهت داری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
داود رحیمی
419
+1
17 ولادت امام حسن ع -( با چشم كریم تو، نشان داد كرم را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مهدی عبدالهی
360
18 ولادت امام حسن ع -( باید که غزل هم ثمری داشته باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محسن زعفرانیه
440
19 ولادت امام حسن ع -( سائلی که حلقه ی در را به وقتش می زند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عظیمی
383
20 ولادت امام حسن ع -( ای روی گلعذار تو یاد آور بهشت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
358
21 ولادت امام حسن ع -( بر طالع من حک شده دیوانه بودن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
علیرضا خاکساری
407
22 ولادت امام حسن ع -( شکر خدا که اهل دعا لطف می کنند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم احمدی
427
23 ولادت امام حسن ع -( هر آنچه ناشدنی هست با حسن بشود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد قاسمی
413
24 ولادت امام حسن ع -( مادر پدرم باد فدای تو حسن جان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
430
25 مدح امام حسن مجتبی-ولادت -( درعرش خیمه ای به نام حسن حق بنا کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
362
+1
26 ولادت امام حسن ع -( باید بچشد گرمیِ طوفانِ نجف را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
384
27 ولادت امام حسن ع -( کبوتریم و پی دانه ی امام حسن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مجتبی خرسندی
435
28 ولادت امام حسن(ع)، -( یار آمده و نگار هم می آید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مبشری
457
+1
29 ولادت امام حسن(ع) -( بوی بهشت می وزد از بین موی تو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
451
30 ولادت امام حسن(ع) -( کار ما نیست غزل بافتن از نامِ حسن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
401
31 ولادت امام حسن(ع) -( می نویسم جگر حیدر و زهرا آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد فردوسی
539
32 ولادت امام حسن(ع) -( خاکِ این خانه زَرَش بیشتر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
410
+1
33 ولادت امام حسن(ع) -( امشب ز لب ماه خدا خنده بر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
505
+1
34 مدح آقا امام حسن مجتبی (ع) -( شاعری دربه درم اهل غزل آبادم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
علیرضا خاکساری
572
35 سرود میلاد امام حسن مجتبی (ع) -( دیونه شو، اسم لیلاتو میارن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مسعود اصلاني
591
+1
36 سرود شور به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) به همراه سبک -( با گوشه نگاه گرفته دنیا رو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد قاسمی
609
37 سرود میلاد امام حسن مجتبی (ع) در نیمه ماه مبارک رمضان -( اومدي و دنيا رو زير پات حرم نوشتند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا تاجیک
519
38 مدح ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) -( تویی که آینه در آینه شکوفایی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سید امیر حسین خوشرو
427
39 ولادت امام حسن مجتبی (ع) -( خنده بر لب زمین و آسمونا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عباسی
568
+1
40 ولادت امام حسن مجتبی (ع) -( تجلی یکتا مولا یاحسن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عباسی
391
41 ولادت امام حسن مجتبی (ع) -( نیمه ی ماه و میزنیم حلقه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عباسی
391
42 ولادت امام حسن مجتبی (ع) -( از آسمونا می‌باره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا رسولی
673
+2
43 ولادت امام حسن مجتبی (ع) -( گداها صف بکشید کریم آل الله رسید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ابوالفضل آلوئیان
439
+1
44 یا مجتبی -( در زمین وآسمان جشن وطرب برپا شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
700
+1
45 شعر جدید ولادت امام حسن (ع) -( ای ربنای قلب همه یا کریم ها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
نعیمه امامی
901
46 یا امام حسن -( سال سوم گذشته از هجرت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
565
47 نیمه ماه صیام -( نیمه ماه صیام است خدا کرده عطا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
692
+1
48 پناهگاه -( به روی قله ی ماه خدا پناه گهیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
1454
+3
49 نیمه رمضان -( نیمه ماه صیام است وچه زیبا شده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
1208
50 امام حسن! -( عزیز مرضیه آمد که ماهتاب شود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد فرخ طلب
1193
--1