• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

زینب (س) فتلگه‌هده قارداشێنا نوحه دئییر

3353
4

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای
حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای
یــــارالارۇن آخــــــار قانــــــــــێ
ائــده‌ر گـــۆلنـــارێ مئیــدانــــێ
باجـۇن قۇربان باشــۇن هـانـــێ
حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 


سینــوْن اۆستـه یاروْن چـوْخـدۇر
تمـــامـــــی نیــــزه-وْ-اوْخـــــدۇر
اؤپــه‌م بۆســه یئـــری یــوْخــدۇر
حۆسئینیـم وای حۆسئینیـم وای

سـۇسـۇز الـده اؤلــه‌ن قــارداش
یـارالـــێ جــان وئــره‌ن قــارداش
هانــێ اوْل پیـره‌هــه‌ن قارداش؟
حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

سن اؤلـدۆن دۆشمنـۇن قالــدێ
سنـــی اؤلـــدۆردۆ کـــام آلــدێ
یــۆزۆ اۆستـــه نـده‌ن ســالــدێ
حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

گـــره‌ک قـــان آغـلاسێـن زینـب
جـهــانــی داغـــلاسێــن زینــب
سنـه یاس ساخـلاسێــن زینـب
حۆسئینیم وای حۆسئینیـم وای

باشــۇن یـــوْخ ایشتیــاغـۇنـدان
اؤپـــه‌م قــارداش دوْداغــۇنــدان
اؤپــۆم قــوْی مــن آیاغــۇنـــدان
حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

یئتیــــرره‌م نالـــه‌مـی عــرشــه
سینـوْن گـؤرره‌م دؤنـۆب فــرشه
آیــاق رددی ســالێـــب نقشـــه
حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

بـۇلـود تک دوْلمــایایێــم نئیلیــم
پریشــان اوْلمـــایێــــم نئیلیــــم
باش آچێـب یوْلمــایێــم نئیلیــم
حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

نـه بــی‌اینصـافیـمـیــش عــدوان
لیبــاســـۇن ائیلـئـیـیــــب تــالان
قـوْیــۇبــدور نعشــۇوو عــوریــان
حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

ائدیــم قــوْی قانیلــه‌ن رنـگیـــن
بــۇ زۆلفیــم تــا تـاپـام تسـکیـن
تاپـام تسکیــن دگیــل مومـکون
حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای
شاعر: یحیوی

  • چهارشنبه
  • 24
  • آذر
  • 1389
  • ساعت
  • 11:54
  • نوشته شده توسط
  • سعيد رضايي

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران