• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

شعر سینه زنی امام موسی کاظم(زندانی بـغداد(2)حاجت روا گردید2)

1920

زندانی بـغداد(2)حاجت روا گردید2   
ثامن الائمه(2) صاحب عزا گردید2
یوسف   زهرا  بود،  محبوس و زندانی   
وای از مــــــــظاهر و از شام ظالمانی
در خلوت شب  داشت   محفل  روحانی  
شب تــــا سَحَر ذکرش، خدا خدا گردید
زندانی بغداد(2) حاجت  روا گردید2   
ثامن الائمه(2) صاحب عزا گردید2
آن   حجت   معصوم،   آن   رهبر  آگاه  
ذکر زبـــــــــــانش بود، خلصنی یا الله
از   قلب  معصومه،  خیزد  فغان  و  آه  
در ظـــــلمت زنـدان، جانش فدا گردید
زنــدانی بغداد(2) حاجت روا گردید2  
ثامن الائمه(2) صـاحب عزا گردید2

 

  • دوشنبه
  • 21
  • اسفند
  • 1391
  • ساعت
  • 4:35
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران