• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

شعر سینه زنی امام رضا(السلام ای شهید خراسان )

5639
20

اسلام ای شهید خراسان                            
ای پناه همه بی پناهان
ای گل پرپر باغ حیدر
پره قلب موسی بن جعفر
ای رضا جان ای رضا جان 2
السلام ای شهید خراسان                                          
ای پناه همه بی پناهان
تو جگر گوشه مرتضایی
تو علی ابن موسی الرضایی
ای رضا جان ای رضا جان 2
السلام ای شهید خراسان                                            
ای پناه همه بی پناهان
جان زهرا و جان جوادت
وقت مردن کن از من عیادت
ای رضا جان ای رضا جان 2
السلام ای شهید خراسان                               
ای پناه همه بی پناهان
یک نظر براین قلب خسته
جان زهرای پهلو شکسته
ای رضا جان ای رضا جان 2

  • دوشنبه
  • 21
  • اسفند
  • 1391
  • ساعت
  • 5:30
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران