• جمعه 7 اردیبهشت 97

شعر مدح و توسل به امام جواد(خسته و دل شـــکسته و زارم )

2369

خسته و دل شـــکسته و زارم            
گِـــــــــره افتاده است در کارم
جز بکــــــــویت کجا پناه آرم          
یـــــــا جواد الائمه ادرکنی2
ای کــــــه روح عبادتی ما را           
عـــــــــــذر خواه قیامتی ما را
جــــــــان زهرا عنایتی ما را      
یـــــا جواد الائمه ادرکنی 2
یاد کوی تو مــــی کنم امشب   
گفتگوی تو می کنم امشب 2
رو بسوی تــــو میکنم امشب     
یـــــــا جواد الائمه ادرکنی2
عزت عالمین مــــــی خواهم       
طوف قبر حـسین می خواهم      
یـــــــا جواد الائمه ادرکنی2
ای مسیحـــا نفس حیاتم بخش        
خــــــــــائفم از گنه براتم بخش
زین پریشان دلی نجاتم بخش        
یــــــــا جواد الائمه ادرکنی2


 

  • دوشنبه
  • 21
  • اسفند
  • 1391
  • ساعت
  • 7:25
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران