• سه شنبه 4 اردیبهشت 97

شعر سینه زنی شهادت حضرت قاسم بن حسن( لاله باغ حسنم قاسم)

2776
24

لاله باغ حسنم قاسم
دسته گل یاسمنم قاسم
عمو فدای تن مجروحت                                         
پَرَد غریبانه ز تن روحت
منم منم به موج خون نوحت                                  
به غربتت گریه کنم قاسم
لاله باغ حسنم قاسم
دسته گل یاسمنم قاسم
دسته گل پرپر عاشورا                  
نقش زمین گشته در این صحرا
پر زده سوی مادرم زهرا           
بلبل شیرین سخنم قاسم
لاله باغ حسنم قاسم
دسته گل یاسمنم قاسم
زخم تو با اشک بصر شویم               
بلکه نگاهی فکنی سویم
گریه کنان جای حسن گویم                                         
شهید خونین بدنم قاسم
لاله باغ حسنم قاسم
دسته گل یاسمنم قاسم  
تو نور چشم تر من بودی            
به موج خون یاور من بودی
مثل علی اکبر من بودی               
از تو چسان دل بکنم قاسم
لاله باغ حسنم قاسم
دسته گل یاسمنم قاسم
یاری من در این تهاجم کن                           
لب بگشا دمی تکلم کن
جای عل یبه من تبسم کن                
 عموی زار تو منم قاسم
لاله باغ حسنم قاسم
دسته گل یاسمنم قاسم
شاعر:غلامرضا سازگار

  • چهارشنبه
  • 23
  • اسفند
  • 1391
  • ساعت
  • 5:41
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران