• سه شنبه 4 اردیبهشت 97

شعر حضرت علی اصغر(غـم مخور ای آخرین سرباز من غم مخــور ای بهترین همراز من)

8868
135

غـم مخور ای آخرین سرباز من     غم مخــور ای بهترین همراز من
غم مخو ای کودک خاموش من      قتلــــــگاهت می شود آغوش من
غم مخور ای کودک دُردی کشَم      من خودم تیر از گلویت می کشَم
در حـرم زاری مکن از بهر آب      که خجالت می کشم من از رباب
من بــــــرم تا آنکه سیرابت کنم       بــــــا خَدنگ حرمله خوابت کنم

 

  • یکشنبه
  • 11
  • فرودین
  • 1392
  • ساعت
  • 5:32
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

کاظمی

ما خواهیم آهنگ قم نخور را بگیریم

چهارشنبه 22 فرودین 1397ساعت : 18:30

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران