• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

نوحه حضرت موسي بن جعفر(ع) (یارب از ساق پایم می‌چکد خون )

1967

یارب از ساق پایم می‌چکد خون
خلصنی خلصنی من حبس الهارون

ای رضا جان داد از جدایی
ای رضا جان داد از جدایی

من که زندان هارون قسمتم شد
حلقۀ سلسله هم صحبتم شد

ای رضا جان داد از جدایی
ای رضا جان داد از جدایی

خون دل هر شب از چشم ترم ریخت
در کنج این قفس بال و پرم ریخت

ای رضا جان داد از جدایی
ای رضا جان داد از جدایی

پایم از سلسله دارد نشانه
بر تنم مانده جای تازیانه

ای رضا جان داد از جدایی
ای رضا جان داد از جدایی

این اشک دیده این سوز و گدازم
با خدا سرگرم راز و نیازم

ای رضا جان داد از جدایی
ای رضا جان داد از جدایی


هر نفس در جگر داردم شراره
قلبم از زهرکین شد پاره پاره

ای رضا جان داد از جدایی
ای رضا جان داد از جدایی

هر شب از دیده خون‌دل فشانم
کنج زندان نماز شب بخوانم

ای رضا جان داد از جدایی
ای رضا جان داد از جدایی

شاعر : غلامرضا سازگار
 

  • سه شنبه
  • 17
  • اردیبهشت
  • 1392
  • ساعت
  • 15:38
  • نوشته شده توسط
  • زینب

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران