• یکشنبه 2 اردیبهشت 97

شعر ولادت امام علی(ع)(ز لیلایی شنیدم یا علی گفت - به مجنونی رسیدم یا علی گفت)

18847
156


ز لیلایی شنیدم یا علی گفت - به مجنونی رسیدم یا علی گفت
 مگر این وادی دارالجنون است - که هر دیوانه دیدم یا علی گفت
نسیمی غنچه ای را باز میکرد - به گوش غنچه آندم یا علی گفت
 خمیر خاک آدم چون سرشته - چو بر میخاست آدم یا علی گفت
مسیحا هم دم از اعجاز میزد - زبس حضرت مریم یا علی گفت
مگر خیبر زجایش کنده میشد - یقین آنجا علی هم یا علی گفت
علی را ضربتی کاری نمیشد - گمانم ابن ملجم یا علی گفت
دلا باید که هردم یا علی گفت - نه هر دم بل دمادم یا علی گفت
که در روز ازل قالوبلا را - هر آنچه بود عالم یا علی گفت
 محمد در شب معراج بشنید - ندایی آمد آنهم یا علی گفت
 پیمبر در عروج از آسمانها - بقصد قرب اعظم یا علی گفت
به هنگام فرو رفتن به طوفان - نبی الله اکرم یا علی گفت
به هنگام فکندن داخل نار - خلیل الله اعظم یا علی گفت
 عصا در دست موسی اژدها شد - کلیم آنجا مسلم یا علی گفت
 کجا مرده به آدم زنده میشد - یقین عیسی بن مریم یا علی گفت
 علی در خم به دوش آن پیمبر - قدم بنهاد و آندم یا علی گفت

 

  • چهارشنبه
  • 18
  • اردیبهشت
  • 1392
  • ساعت
  • 12:15
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران