• سه شنبه 4 اردیبهشت 97

شعر تركيب‌بند ميلاد امام جواد(ع)-امشب زمين و آسمان بايد چراغانى شود

3199
8

امشب زمين و آسمان بايد چراغانى شود
سرتاسر روى زمين از گُل، گل افشانى شود
بلبل به عشق روى گل مست غزلخوانى شود
اَكناف عالم سربه سر تزيين و نورانى شود
وآنگه ملك آماده پُست نگهبانى شود

 

جبرييل مأمور از پى گهواره جنبانى شود
چون حجت بر حقّ حق محبوب معبود آمده
يعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده
در دهم ماه رجب ماهى ز يثرب سر زدى
كز مقدمش روح الامين در عرش بال و پر زدى
وز پرده دل نعره الله اكبر بر زدى
كامروز ذات حق شرر بر تار و پودش برزدى
بر تارك خلق جهان زين مژده حق افسر زدى
ساقى كوثر زين خبر فرياد شادى برزدى
كز بهر يارى بشر سرمايه سود آمده
يعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده
از يمن اين زيباپسر وا شد گره از كار ما
شد سايه لطف خدا شامل به حال زار ما
وز رحمت حق شد عيان از پشت پرده يار ما
تا آن كه گردد جود او سرمايه بازار ما
روشن شده از نور او چون روز شام تار ما
با دلربايى دل برد از دست ما دلدار ما
برگو تو بر خلق جهان آن روز موعود آمده
يعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده
او آمده احيا كند با جود خود موجود را
پاينده سازد در جهان او پرچم محمود را
سازد مشخص بهر ما راه زيان و سود را
راضى كند با طاعتش او خالق معبود را
خاموش سازد در جهان او آتش نمرود را
گسترده سازد بهر ما او خوان لطف جود را
در كان هستى هرچه بود از جود موجود آمده
يعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده
او آمده با علم خود مشت عدو را وا كند
يحيى ابن اكثم را به يك ايماى خود رسوا كند
اسلام را با منطقش جاويد و پابرجا كند
صدها هزاران راز را بهر بشر افشا كند
كو مجرى حكم خدا از نسل محمود آمده
يعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده
مانند احمد خُلق او تا شهره آفاق شد
در زهد و تقوا چون على در ملك هستى طاق شد
مانند زهرا عصمتش سرچشمه اشراق شد
در بردبارى چون حسن نزد همه مصداق شد
همچون حسين بن على فرمانده عشاق شد
گاه عبادت بنده صد يوسف و اسحاق شد
چون عابدين در بندگى مسجود معبود آمده
يعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده
مانند باقر علم او زينت دهد اسلام را
با شيوه صادق كند هوشيار خاص و عام را
با فكر بِكر خويشتن او پخته سازد خام را
چون موسى جعفر كند اجرا همه احكام را
همچون رضا بر هم زند ديباچه اوهام را
شيرين كند از بهر ما او تلخى ايام را
كز بهر ما "ژوليده" گان اين عيد مسعود آمده
يعنى جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده
********
شاعر: حسن فرح بخشيان (ژوليده نيشابورى)

  • شنبه
  • 28
  • اردیبهشت
  • 1392
  • ساعت
  • 7:45
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران