• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

مدح امام موسی کاظم(ع)(مهـــــدی بــــیا گـــــوشه زندان نظر کن)

1993
1

مهـــــدی بــــیا گـــــوشه زندان نظر کن
                                             بــــــا دیدۀ گریان عـیــــــادت از پدر کُن
اسیر زنجیر ستــم، گردیده با اندوه و غم
                                             موســـــــی بـــــن جعفر، موسی بن جعفر
بـــــــر گو به زهرا مادرت سرت سلامت
                                            دیــــــدار مـــــــوسی و تو در روز قیامت
از ظلـم زندانبان او، بر لب رسیده جان او
                                            مــــــوسی بن جعفر،  موسی بن جعفر(2)
دیــــــــــــگر مکن از دوری او آه و فریاد
                                            چـــــــون یوسفت از کنج زندان گشته آزاد
از ظلم هارون لعین، گشته شهید زهر کین
                                             مــــــوسی بن جعفر، موسی بن جعفر (2)
 

  • دوشنبه
  • 6
  • خرداد
  • 1392
  • ساعت
  • 6:27
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران