• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

مدح امام کاظم(ع)(تا بال و پری بود قفس را نگشودند آن روز نگشودند قفس را که پری نیست)

1965


تا بال و پری بود قفس را نگشودند                آن روز نگشودند قفس را که پری نیست
بیهوده قفس را مگشایید پری نیست !          جز مشت پری ، گوشه زندان اثری نیست
گفتم به صبا درد دل خویش بگویم               امّا به سیه چال  ، صبا را گذاری نیست
                                    امیّد رهایی چو از این بند محال است
                                    دل را به جز از مرگ نجات دگری نیست
 

  • دوشنبه
  • 6
  • خرداد
  • 1392
  • ساعت
  • 12:39
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران