• یکشنبه 31 تیر 97

شعر مدح امام حسین(ع)(مهر تو را به عالم امکان نمی دهم)

13716
50

مهر تو را به عالم امکان نمی دهم
این گنج پر بهاست من ارزان نمی دهم
گر انتخاب جنت و کویت به من دهند
کوی تو را به جنت و رضوان نمی دهم
نام تو را به نزد اجانب نمی برم
چون اسم اعظم است به دیوان نمی دهم
جان می دهم بشوق وصال تو یا حسین
تا بر سرم قدم ننهی جان نمی دهم
ای خاک کربلای تو مهر نماز من
آن مهر را به ملک سلیمان نمی دهم
مارا غلامی تو بود تاج افتخار
این تاج را به افسر شاهان نمی دهم
دل جایگاه عشق تو باشد نه غیر تو
این خانه خداست به شیطان نمی دهم
گرجرعه ای زآب فراتت شود نصیب
آن جرعه را به چشمه حیوان نمی دهم
تا سر نهاده ام چو مؤید بدرگهت
تن زیر بار منت دونان نمی دهم
شاعر:سیدرضا موید

  • چهارشنبه
  • 15
  • خرداد
  • 1392
  • ساعت
  • 14:19
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

حمید کاشان

تصحیح شعر
ای خاک کربلای تو مهر نماز من

آن مهر را به * مهر * سلیمان نمیدهم

چهارشنبه 7 بهمن 1394ساعت : 15:24

معین

تصحیح شعر
ای خاک کربلای تو مهر نماز من
آن خاک را به کوی سلیمان نمی دهم

یکشنبه 29 فروردین 1395ساعت : 17:16

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران