• دوشنبه 27 خرداد 98

 وحید قاسمی

شعر ولادت امام زمان(عج) -( ای یارجمکرانی من، یابن فاطمه )

1183

 ای یارجمکرانی من، یابن فاطمه
 ای عشق جاودانی من، یابن فاطمه
 خون مرا به پای فراقت نوشته اند
 ای قاتل جوانی من! یابن فاطمه
 ما مردمان خاک کجا و؛ شما کجا!؟
 آقای آسمانی من، یابن فاطمه
 ازلطف غربت تو، سرمن شلوغ شد
 ای رونق دکانی من، یابن فاطمه
 ازابتدا بهارتو را مژده داده اند
 نوروز باستانی من، یابن فاطمه
 فقروفساد کشته ی شمشیرعدل توست
 موعود آرمانی من، یابن فاطمه
 کرببلا؟ مدینه؟ کجا امرمی کنید؟
 بانی روضه خوانی من، یابن فاطمه

شاعر : وحید قاسمی

  • دوشنبه
  • 27
  • خرداد
  • 1392
  • ساعت
  • 14:51
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران