• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

امام حسين (ع) آيريلماقي

7162
22

منیم پناهيم اميد‌گاهيم،

دایان حسينيم سنه سوزوم وار
اوپــوم ایاقون یانـان ددوداقون،

امان حسينيم سنه سوزوم وار
دایــان بـــراد‌ر عــزیــز مــاد‌ر،

گلیـر دالـينجـا پیـاده زینب
هـارا گئدیرسن؟ شتاب ائدیرسن،

 قالوبدي بحربلاده زینب
نـه چــاره ائیلیــم یانـيـر بـو قلبیـم،

چکیبدی درد زیاده زینب
وداع آخر توقف ائت بیر،

زمان حسينيم سنه سوزوم وار
 
باجووا لطف ائت بیر آز دایان گئت،

اماندي قارداش آماندي ئوللـ‌م
گـوزومده یاشيـم آغـاردي باشيم،

غمیم بیلیرسن گراندي ئوللـ‌م
اییلدی قدیم، یارالي قلبیم

خـد‌نـگ ظلمــه نشانديـر اوللـ‌م
تـرحم ائیلــه آتــووا وئرمه،

عنان حسينيم سنـه سـوزوم وار
 
بــو غمــده قيــزلار غمه گرفتــار،

حرمسـراده قاليبـدیـر آغـلار
او فوجي آیــا بــو چــولـده تنهــا،

بلالـي زینب نه نوعـی ساخـلار
تعـجــبیـم وار مگـــر آتــالار،

بالالارينـــي بــو نحـــوی یـــوخــلار
کومکلری یوخ، بلالری چوخ،

اینان حسينيم سنه سـوزوم وار
اگربـراد‌ر قــیيتمـاقيــن وار،

او کهنــه کـوینــک ندیـر بـد‌نـده
ئورک سيخیلدی ايویم یيخیلدی،

او کوینـ‌گی سن آليب گينده
منــه بس اولـدي، مشخـص اولدي،

سنـی سویارلار یقیـن ئولنده
همیشه مغموم همیشه مظلوم،

اولان حسينيم سنه سوزوم وار
 
قيــزون رقیــه دییــنــده عمـه،

هـانـي بابام بس ائـــدیم نـه چـاره
نئجــه دئییــم مــن گئــدیبدیر الان،

خیامــه گلمـ‌ز بابــون دوبــاره
او باغــري قـانـــلار او آغــلیـانــلار،

بـالالارونـــدور ائـــدیـــر نظـــاره
آتيب گئدیرسن اوْلارا سن سن،

گومان حسينيم سنه سوزوم وار

شاعر: انور اردبیلی

  • سه شنبه
  • 30
  • فرودین
  • 1390
  • ساعت
  • 7:55
  • نوشته شده توسط
  • علی اشرفی راد(عین الدین)

مانیا

پاسخ: امام حسين (ع) آيريلماقي
من اهنگ منیم پناهیمو میخوام چجوری پیدا کنم

جمعه 15 آذر 1392ساعت : 20:41

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران