• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

اميرالمؤمنين(‘ع)

820
0

                         قوْشار: راد

 

قـۇرۇلـدۇ کوفـه ده عـزا 

               چکیلـدی گؤگلـه‌ره قـرا

خبر دۆشۆبدۆ شهریـده 

              شهید اوْلۇبدۇ مرتضی

علی دییـه-دییـه گلیـب

               یتیـم-وْ-جـوملـه بینـه‌وا

امیر-ی-مؤمـنـان علـی

               کریم-وْ-مئهریبان علـی

علی علی علی علی

 

علــی بشیـر-ی-مـؤمنــان

           علـی نـذیـر-ی-کـافـیران

علی عزیز-ی-ائنس-وْ-جان

  علی صبور-ی-قهره‌مــان

علـی ایمـام-ی-مئهـریبـان

   علی اومیـد-ی-شیعـیان

امـیـر-ی-مـــؤمنــان عــلی

  کریـم-وْ-مئهـریبـان علـی

علی علی علی علی

 

ولـی-ی-کـردگـار سن 

       سن حقّـه جـان نثـار سن

ابوالائمّه شؤهـره‌تیــن

                پئیــه‌مبــه‌ر افتیخــار سـن

نجفده قانلێ تۆربه‌تین 

               سن عئشقـه یادگـار سن

امیر-ی-مؤمنان علـی

         کریـم-وْ-مئهـریبــان عـلـی

علی علی علی علی

 

وۇرۇبــلا باشــۇوا یــارا

         سیته‌مله قوْم-ی-اشقییا

بوْیاندێ قانه صوره‌تین

         اوْ قـانــه گـؤزلــه‌ریـم فـدا

یتیــم قالێـب یتیملــه‌ر 

               اۇجـالـدێ کـوفـه ده صـدا

امیر-ی-مؤمنان علی

          کریـم-وْ-مئهـریبــان عـلی

علی علی علی علی

  • یکشنبه
  • 11
  • اردیبهشت
  • 1390
  • ساعت
  • 7:53
  • نوشته شده توسط
  • علی اشرفی راد(عین الدین)

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران