• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

خدای مهربانی ها - (زنسل حیدروابن الرضایی)

3125
1

قسمتی ازمثنوی سیدمصطفی فاطمی نویسی درموردائمه
خدای جودواحسان وسخایی
زنسل حیدروابن الرضایی
خدای عاشقان بی شکیبی
درون خانه هم آقاغریبی
خدای کشورمردان مردی
ببین بااین دل زارم چه کردی
خدا ی عارفان نوجوانی
هرآنچه خوانمت بهترازآنی
خدای مهربان ها،جوادی
محبت رازتو بگرفته هادی
خدادراین شعربه معنای بزرگ و صیغه مبالغه است
مجموعه اشعار نفس

  • پنج شنبه
  • 5
  • آبان
  • 1390
  • ساعت
  • 16:4
  • نوشته شده توسط
  • نفس

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران