• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

شعر سینه زنی شهادت امام حسین(ع) -( ماه می گوید حسین )

12631
163

ماه می گوید حسین
با آه می گوید حسین
آیه آیه حضرت الله می گوید حسین
یار می گوید حسین دلدار می گوید حسین
فاطمه بر مرتضی غم خوار می گوید حسین
داد می گوید حسین
فریاد می گوید حسین
در میان سجده اش سجاد می گوید حسین
رود می گوید حسین
معبود می گوید حسین
دختری در شعله و در دود می گوید حسین
داد می گوید حسین
بیداد می گوید حسین
خسته در خون قاسم داماد می گوید حسین
یاس می گوید حسین
احساس می گوید حسین
در کنار علقمه عباس می گوید حسین
مشک می گوید حسین
با اشک می گوید حسین
نهر علقم با دو چشم اشک می گوید حسین
تیر می گوید حسین
شمشیر می گوید حسین
بین خیمه اصغر بی شیر می گوید حسین    

  • جمعه
  • 3
  • آبان
  • 1392
  • ساعت
  • 7:34
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران