• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

شاه کرببلایاسی باشلاندی

6071
7

 

گینه یاران! داشدی بحر-ی-بلا

شاه-ی-کرب-وْ-بلا، یاسێ باشلاندێ

خانیم زهرا، سالدێ باشه قارا

سیّدالشهدا، یاسێ باشلاندێ

محرّم گلدی، قارا گلدی

یئره گؤیلرده‌ن صدا گلدی

 

یا حسین مظلوم (2)

 

 

چکیب قاره، آسمانه فلک

ساکنان-ی-فلک، نوحه خوان اولدۇ

سماواته، ناله سالدێ طنین

قلبی فاطمه‌نین، لخته قان اۇلدۇ

بۇ ماتمده، یاندێ قلب-ی-نبی

نازدانه‌سی بی آشیان اۇلدۇ

آچێب باشێن، یکسر اهل-ی-سما

خمسة‌النّجبا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

معابرده، صف چکه‌نله‌ره باخ

سینه‌زنلره باخ، سینه داغلێرلار

دۆشۆب شیعه، بحر-ی-درد-وْ-غمه

مسجیدده علمه، قارا باغلێرلار

سالێب یاده، فاطمه بالاسێن

قلبینین یاراسێن، باهم آغلێرلار

دئییر زهرا، جان یارالێ بالا

شاه-ی-مُلک-ی-ولاء، یاسیێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

وۇرۇر باشه، عاشقان-ی-علی

شیعیان-ی-علی، بۇ مصیبتده

علی سسلیر، سێندێ بال-وْ-پریم

اوْدلانێب جیگه‌ریم، باد-ی-محنتده

چێخێب عرشه، سوز-ی-آه-ی-حسین

خئیمه‌گاه-ی-حسین، یاندێ غارتده

امان ای دل، ائیله آه-وْ-نوا

چون ولیّ-ی-خدا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

بۇ آیدا هر، کیم نوایه گله

آه و وایه گله، خوار-وْ-زار اوْلماز

قیامتده، ائعتیباره چاتار

ایفتیخاره چاتار، اشگبار اوْلماز

اؤله‌ن وقته، ساغ-سوْلا دوْلانێب

نار-ی-هیجره یانێب، اینتظار اوْلماز

گؤزۆم آغلا، یاری ائیله ریضا

چون شفیع-ی-جزا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

بۇ گؤز یاشێ، متّصل اله‌نیر

گؤزده جیلوه‌له‌نیر، شام-ی-عاشۇرا

گلیر یاده، غۆصصه خاطیره‌سی

خئیمه منظره‌سی، قوْرخۇلۇ صحراسێ

«رباب» آغلۇر، گؤزده خون-ی-جیگه‌ر

غشّ ائدیب سۆد امه‌ر، آه-وْ-واوئیلا

دئییر آللاه، جان وئریر بۇ بالا

قالدێ حالدان-حالا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

گئجه گئچدی، اسدی باد-ی-خزان

مادر-ی-نیگه‌ران، گلدی افغانه

آچێب بیرده، ماه-ی-پاره‌سینی

شیرخواره‌سینی، وئردی سلطانه

اوْغۇل گئتدی، شوق-ی-وصلت‌ایله

تیر-ی-محنت‌ایله، باتدێ القانه

کماندان اوْخ، آتدێ «حرمله» تا

طفل-ی-ماه لقا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

حسین آلدێ، باغرێنا بالانێ

آتدێ عرشه قانێ، گؤیلر آغلاشدێ

ائدیب تأثیر، عرشیانه غمی

خئیمه‌ده حرم-ی-حیدر آغلاشدێ

دئدی لای-لای، ای یارالێ بالا

سس چکیب اوْ حالا، لئشگه‌ر آغلاشدێ

آتاسێندان، قوْوزانێب بۇ ندا

بانگ-ی-وا ولدا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

ال اۆز قانلێ، گلدی خئیمه‌لره

تا ربابه وئره، اوْخلۇ قۇربانێ

خانیم زینب، چێخدێ تئز قاباغا

عرض ائدیبدی آقا، پوْزما زهرانی

حسین قلبیم، سن کاباب ائله‌مه

گؤز یاشۇن اله‌مه، سن آنام جانی

دئییم گئیسین، بس قاراسێن آنا

اوْغلۇ باتدێ قانا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

شعرازاستاد کلامی زنجانی

  • پنج شنبه
  • 17
  • آذر
  • 1390
  • ساعت
  • 18:1
  • نوشته شده توسط
  • علی اشرفی راد(عین الدین)

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران