• چهارشنبه 1 اسفند 97

 امیر عباسی

دانلود سبک زمزمه -( نهم ربیع عید ولایت ، تابد به عالم نور هدایت )

3125
4

 نهم ربیع عید ولایت ، تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت
******
لبخند خورشید ، بر ارض و سما ، شور و شعف شد ، در دل هویدا
نور امامت ، شد جلوه گر در ، شمس جمال ِ ، مهدی زهرا
شاهنشهی و عالم هستی گدایت ،  یا حجة بن العسکری جانم فدایت
نهم ربیع عید ولایت ، تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت
******
سید العالم ، جان جهانی ، جان جهانی ، آرام جانی
نورُ الکواکب ، امام غائب ، حجت اللهی ، صاحب زمانی
کبوتر دل می زند پر در هوایت ،  یا حجة بن العسکری جانم فدایت
نهم ربیع عید ولایت ، تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت
******
به خوشحالی ِ ، ام ابیها ، به ذریه ی ، پاک مصطفی
دعا کن شود ، رزق جمع ما ، هم سامرا و ، هم کرببلا
ای قربان نافله و ذکر و دعایت ،  یا حجة بن العسکری جانم فدایت
نهم ربیع عید ولایت ، تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت
******
غرق گناهم ، بده پناهم ، در سوز و آهم ، ای تکیه گاهم
از همه جا من ، درمانده گشتم ، اما تو دادی ، دوباره راهم
نفسم را کن ذبیح صحرای منایت ،  یا حجة بن العسکری جانم فدایت
نهم ربیع عید ولایت ، تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت

 

شاعر : حاج امیر عباسی

www.emam8.com دانلود سبک

  • یکشنبه
  • 22
  • دی
  • 1392
  • ساعت
  • 11:51
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران