• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

یک رباعی در مدح حضرت امام موسی کاظم -( آنکس که مهر ، در برش از ذره کمتر است )

1276

آنکس که مهر ، در برش از ذره کمتر است
بر عاصیان شفیع به صحرای محشر است
خورشید تابناک ولایت ،امیر عشق
هفتم امام ،حضرت موسی بن جعفر است

شاعر : محمد مبشری

  • شنبه
  • 3
  • خرداد
  • 1393
  • ساعت
  • 4:16
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران