• شنبه 29 تیر 98


شعر میلاد امام حسن مجتبی(ع) -( گل بریزید فرشته ها، پای قدوم مجتبی ..... شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی )

2787
5

گل بریزید فرشته ها، پای قدوم مجتبی ..... شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی
درشب عیدمجتبی،جشن وطرب شده بپا..... شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی
*****
از آسمون تابه زمین، فرشته ها گرفته صف....به زیرلب زمزمه سرود شادی وشعف
خنده به لب، همه به صف، شاخه گل میان کف
جن وملک حور وپری، خوانده همه به یکصدا.... شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی
*****
ستاره هادرآسمان، تمام غرق رقص نور.....روی زمین شده بپامحفل شادی وسرور
چشم حسود، دیده بد، زماه فاطمه به دور
چه باصفا شده زمین، به نیمه ماه خدا.... شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی
*****
مدینه باصفاشده، زروی فرزندعلی ..... فاطمه شادمان شده، از گل لبخند علی
بوسه زده رسول حق به روی دلبند علی
رفته زکف صبروقرار، از دل خاتم الانبیاء..... شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی
*****
شب شب عرض حاجت وذکرمناجات ودعا.....به ذکریا حسن نشین به بارگاه کبریا
دست طلب بزن به دامن امام مجتبی
ازدرخانه علی، حاجت خودطلب نما..... شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی
*****
سوی مدینه روکنید، به ذکریاحسن همه .....به همره فرشتگان، شوید گرم زمزمه
صفاگرفته ساحت بیت علی وفاطمه
زعطر موی مجتبی، جهان شده چه باصفا.... شادی کنید آمده  شب شادی زهرا ومرتضی

  • پنج شنبه
  • 19
  • تیر
  • 1393
  • ساعت
  • 7:11
  • نوشته شده توسط
  • علی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران